Gå direkt till Nyheten (Hästarenan avförd för Varas del?
Vara kommun accepterar domstolsbeslut)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hästarenan avförd för Varas del?
Vara kommun accepterar domstolsbeslut

Publicerad Tuesday, 28 December 2010, 18:31 av Redaktionen

Kommunstyrelsen i Vara har i dag, enligt SR Skaraborg, beslutat acceptera kammarrättens beslut. I det beslutet slås fast att Vara kommun inte får gå in med de pengar som krävdes för att projektet skulle kunna fortsätta.

Vara kommun hade i ett avtal åtagit sig att bidra med sammanlagt 357 miljoner kronor under 26 år. Såväl kammarrätten som länsrätten har beslutat att inte tillåta utvecklingsbidrag av denna storlek.

Av allt att döma innebär det här att planerna på en stor hästarena måste läggas ned, eller åtminstone omarbetas kraftigt.