Gå direkt till Nyheten (Fullsatt i Karaby kyrka! Gunnar Larsson avtackad)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fullsatt i Karaby kyrka! Gunnar Larsson avtackad

Publicerad Wednesday, 12 January 2011, 11:12 av Björn Smitterberg

I söndagens gudstjänst i Karaby, avtackades kyrkoherde Gunnar Larsson efter 14 år inom Örslösa pastorat och församling.

Silvikören medverkade och sjöng bl.a. En stjärna, Marias vaggsång och avslutade gudstjänsten med Betlehems stjärna. Körledare var Per Bjelkeflo.

Gunnar Larsson förrättade gudstjänsten och predikade om Jesu dop i Jordan, där han berättade att treenigheten var representerad, Gud talade, den Helige Ande i form av en duva, och Jesus döptes.

Efter gudstjänsten inbjöds församlingen till samvaro med smörgåstårta och prinsesstårta i bygdegården. Där avtackades Gunnar Larsson av kyrkofullmäktiges ordförande Kerstin Hennersten och kyrkorådets ordförande Gudrun Carlsson. Kontraktsprost Tomas Forsner, komminister Erik Zethelius, kyrkorådsledamot Kerstin Larm och Ketty Ek från Friels missionsförsamling frambar sina tack för mångårigt samarbete.

John-Eric Hammarbergh och Per Bjelkeflo framförde en hälsning och gåvor från alla de ”gamla” medarbetarna i Örslösa församling. Efter att Gunnar Larsson framförde ett fyrfaldigt tack, avslutades samvaron med psalmen Härlig är jorden

Kollekten som togs upp till insamlingen Hela världen, bland annat till barnen i Haiti ,uppgick till 3.062 kronor.

– Erika Hellström –