Gå direkt till Nyheten (Skall kommunen köpa cisternerna i Lidköping?
I kväll är det en av frågorna på fullmäktige)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 15 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skall kommunen köpa cisternerna i Lidköping?
I kväll är det en av frågorna på fullmäktige

Publicerad Monday, 17 January 2011, 15:58 av Björn Smitterberg

Strax efter klockan 18 i dag sätter sig de i Lidköping fullmäktigevalda ned till årets första sammanträde. En fråga är om kommunen skall köpa in området med oljecisternerna vid Framnäs för att kunna bygga Hamnstaden.

Troligen blir det då frågor om kostnaden för saneringen av området, en kostnad som kommunen tagit på sig och kommunledningen har försökt förbereda sig genom att låta ett företag göra markundersökningar.

En annan fråga är inrättande av ett särskilt klimatutskott. Det utskottet skall underlätta arbetet med bl a miljöfrågor som i dag ligger som ett tungt arbete vid kommunstyrelsen. Det skall vara ett utskott under kommunstyrelsen – och besluten ligger alltså kvar men de förberedande diskussionerna flyttas till utskottet.

9 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Guest
Gäst
Guest
17 January, 2011 04:19

Det har väl “spillts” olja där i 50 år, så saneringen lär ligga på djupet.

argamormor
Gäst
argamormor
17 January, 2011 06:58

Som jag har förstått det är kommunledningen beredd att betala vad som helst oavsett det gäller sanering eller nåt annat som står i vägen för att förverkligam sin dröm om en sk. hamnstad . För mig framstår det som obegripligt att man riskerar framtida problem som detta detta med översvämmningar . När man istället kunde bebygga rådaås med en vidunderlig utsikt , något unikt för Lidköping . Men för sent skall syndaren vakna !!!!!

Guest
Gäst
Guest
17 January, 2011 10:32
Svarar  argamormor

Det är Vattenfall som har hand om översvämningarna, tyvärr:-(

heylon
Gäst
heylon
18 January, 2011 11:27
Svarar  argamormor

men att bebygga Råda Ås som man slagits för att behålla som rekreationsområde förefaller för mig märkligt…

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 January, 2011 08:11

VARFÖR tar kommunen på sig en utgift som helt klart Svenska Shell SKA stå för? Hur kan man motivera en sådant slöseri med kommunens pengar? Har det gått så mycket prestige i Hanmnstaden så att kommunen är villig att gå med på vad som helst för att få projektet i hamn? Här finns många frågor som borde belysas i offentligheten och ges svar på. Väntar med spänning…

Demokrat
Gäst
Demokrat
18 January, 2011 12:47
Svarar  Agust Vråk

1. Priset hade blivit betydligt högre om man krävt Shell på sanering.
2. Det är INTE helt klart att Svenska Shell (egentligen ST1 Energy) skulle kunna krävas på all saneringskostnad, tidigare verksamhet på marken var kommunal.
3. Om Shell skulle sanera, så skulle de bara behöva sanera till den grad att det är OK med industriverksamhet på tomten. Då skulle ändå kommunen behöva sanera för att uppnå de krav som ställs för bostadsområden.
4. Processen att kräva Shell på sanering skulle kunna ta en väldigt lång tid, och bli minst lika dyr för kommunen.

De här frågorna diskuterades ju rätt sakligt igår, har inte Agust lyssnat på mötet? Eller ens läst handlingarna?

Guest
Gäst
Guest
18 January, 2011 07:56
Svarar  Demokrat

Om jag minns rätt, så var här tidigare en diversetipp, men framförallt en båtgård.
Det som är kvar sen den tiden är nog bara tomma literputeller:-)

Danne Dyckert & K H
Gäst
Danne Dyckert & K H
19 January, 2011 06:04
Svarar  Guest

Det finns nog mycket spännande i marken där. Var det inte en impregneringindustri för virke för länge sedan i området oxå??

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 January, 2011 08:25
Svarar  Demokrat

I miljöbalkens 10 kapitel finns regler om efterbehandlingsansvar för markföroreningar. Dessa regler handlar om möjligheten att kräva en verksamhetsutövare det vill säga ett industriföretag eller en fastighetsägare på betalning för sanering av bland annat “gamla synder” i marken.
Reglerna bör uppmärksammas av den som har för avsikt att förvärva en fastighet. I och med att saneringskostnader även för “mindre allvarliga” föroreningar kan uppgå till betydande belopp bör man i avtalet om exempelvis fastighetsförvärv eller bolagsförvärv reglera uppdelningen av kostnaderna för framtida sanering.

Varför inte kräva Shell på den kostnad som de rätteligen ska betala och varför denna brådska med att bebygga marken? Sen kan man ju undra om det är klokt att bebygga gammal industrimark som har blivit förorenad under årtionden?
Slutnotan för detta prestigeprojekt har vi skattebetalare ingen aning om tyvärr!