Gå direkt till Nyheten (Gamla ekar skyddas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Gamla ekar skyddas

Publicerad Thursday, 20 January 2011, 11:25 av Redaktionen

De månghundraåriga grova ekarna och bokarna i Hovet vid sjön Viken i Karlsborgs kommun skyddas nu av Länsstyrelsen som naturreservat.

Hovet har länge varit känt för sina enorma bokar och ekar och är ett populärt utflyktsmål för närboende. De spärrgreniga jätteträden har ett förflutet från början av 1700-talet. Naturvärdena i området är främst knutna till de grova träden. Jätteträden är i sig en viktig livsmiljö och hyser flera hotade och sällsynta lavar och mossor. Det finns gott om död ved, högstubbar och en del riktigt grova lågor i området, som bidrar till områdets naturvärden.

Hovet är mycket tilltalande för besökare. Särskilt under våren är det ett omtyckt utflyktsmål. Sedan många år anordnas också friluftsgudstjänster i Hovet. Det går flera lättframkomliga markerade stigar genom området som ansluter till fritidshusområden i närheten.