Gå direkt till Nyheten (Skarp kritik mot kommunens handläggning
av bygglov i Rörstrandsområdet)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skarp kritik mot kommunens handläggning
av bygglov i Rörstrandsområdet

Publicerad Monday, 24 January 2011, 09:28 av Björn Smitterberg

r-byte_lopLänsstyrelsen riktar mycket allvarlig kritik mot Lidköpings miljö- och bygglovsnämnds hantering av bygglovsärenden i kvarteret Städet, Rörstrandsområdet, i Lidköpings kommun. I dag presenterar länsstyrelsen synpunkterna i ett pressmeddelande som här återges i sin helhet:

– Vi vill uppmana kommunen att omgående låta ändra gällande detaljplan, säger biträdande länsarkitekt Jens Rasmussen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län efter den granskning som gjorts av kommunens hantering av bygglov i området.

Lidköpings kommun har sedan 2006 haft för avsikt att ändra gällande detaljplan. Ett flertal bygglov har nu prövats mot inriktningsbeslutet utan att kommunen gått vidare och ändrat planen. Det anses särskilt allvarligt eftersom kommunen samtidigt tar fram underlag för att omvandla området från industriverksamhet till bostäder, kontor och handel.

rorstrand_luft

Bilder ur Lidköpingsnytts arkiv.

– Det är oroväckande att en relativt stor kommun med en omfattande bygglovsprövning under så lång tid har fattat beslut om bygglov som så uppenbart och tydligt strider mot plan- och bygglagens bestämmelser och syften.

– Länsstyrelsen vill därför uppmana kommunen att genomföra utbildning av både nämndledamöter och tjänstemän som har ansvar att hantera plan- och bygglagen, säger Jens Rasmussen.
 
Länsstyrelsen framförde redan i december 2008, i samband med ett detaljplaneprogram, behovet av ändring av gällande detaljplan. Frågan har även påpekats muntligt till kommunens tjänstemän vid ett flertal tillfällen.

Länsstyrelsen anser att flera av de lämnade byggloven strider mot plan- och bygglagen. Ett inriktningsbeslut kan inte ligga till grund för att pröva bygglov. Det har i de aktuella fallen inte varit en mindre avvikelse utan här har det gällt helt ny markanvändning som strider mot gällande plans syfte som är industri.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
26 January, 2011 08:03

Regler gäller för alla utom Lidköpings politiker. Detta späder ytterligare på bristen på förtroende för Lidköpings politiker, av helt förklarliga skäl.