Gå direkt till Nyheten (“Turismen i Skaraborg växer!”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

“Turismen i Skaraborg växer!”

Publicerad Wednesday, 29 June 2011, 15:30 av Björn Smitterberg

Turismen i Västra Götaland omsätter ca 34 miljarder årligen och ger sysselsättning till fler än 26.000 människor.
Det skriver Västsvenska Turistrådet i ett pressmeddelande som även berömmer turistföretagen och politikerna i Skaraborg.

 Tillväxten den senaste 10 åren har varit mycket stark och målsättningen är att växa ännu mer. Att Göteborg är den turistiska motorn i länet är naturligt med tanke på flygplatser, evenemang och mötesarenor, Liseberg osv. Men för att Västra Götaland skall kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs satsningar i både stad och region.

Den utmaningen antog Skaraborgs 15 kommuner redan 2009 då man förenades kring besöksnäringens roll och mål i en strategi för turism- och besöksnäringen.

En satsning som på mycket kort tid har gett utdelning. Målsättningen är att nästintill fördubbla omsättningen från dåvarande 1,7 miljarder kronor till 3 miljarder år 2015. Redan nu har turismen totalt ökat med 35 procent till 2,3 miljarder!

Utvecklingsarbetet, som projektleds av Västsvenska Turistrådet i samverkan med de femton Skaraborgskommunerna och övriga offentliga samt privata aktörer, inriktas bl a på att få fler boendeanläggningar synliga och bokningsbara på nätet, både på svenska och utländska siter . Ett annat prioriterat område är att stärka och utveckla resanledningar.

– Skaraborg har en fantastisk styrka i sin rikedom på kultur och natur, säger Charlotte Nordström, ordförande i Skaraborgs turism- och besöksnäringsutskott.

– Utmaningen ligger i att ha starka resanledningar året om. Mycket handlar om tillgänglighet. Utanför högsäsong måste man förboka och resa i grupp, det går inte att spontant besöka och uppleva Skaraborg. Men en förändring syns. Fler och fler företag samverkar och säljer även paket och upplevelser tillsammans. Dessutom arbetas det med att få fler affärsturister, kongresser och möten som också kommer andra tidpunkter på året.

Parallellt byggs en gemensam värdegrund och långsiktig profil upp för Skaraborg.

– Skaraborg är attraktivt men ännu inte så välkänt som destination. Innehållet är efterfrågat. Här finns småskaliga upplevelser i en genuin omgivning med närhet till natur och kultur.

Klara Börjesson, ansvarig projektledare på Västsvenska Turistrådet vill också lyfta fram Skaraborg som ett nationellt föredöme när det gäller destinationsutveckling:
– Samverkan mellan politiken som vågar satsa på riktigt och näringen som på ett föredömligt vis möter upp är en starkt bidragande orsak till framgången.

I januari 2008 fastställde Skaraborgs Kommunalförbund ett första inriktningsdokument; Strategisk inriktning för utveckling av besöksnäringen i Skaraborg. Som utgångspunkt för strategiarbetet har Kommunalförbundets styrelse fastställt målsättningen att till år 2015 fördubbla omsättningen inom turismnäringen. Från 1,7 miljarder år 2007 till drygt 3 miljarder år 2015.

Västsvenska Turistrådet har i uppdrag att leda detta utvecklingsarbete.