Gå direkt till Nyheten (Debatt: Lokal satsning ska stärka hyresrätten)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Lokal satsning ska stärka hyresrätten

Publicerad Thursday, 30 June 2011, 10:25 av Redaktionen


Fastighetsägarna i Skaraborg går nu ut med åtgärder för att förbättra hyresrätterna och förbättra hyresrätternas ställning på bostadsmarknaden. Hyresrätterna är en av de viktigaste boformerna, men styvmoderligt behandlad.

Lokal satsning ska stärka hyresrätten

Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor idag i hyresrätt.
Faktum är att de flesta av oss någon gång i livet väljer den boendeformen. Den passar oss både som unga när vi fortfarande inte bestämt oss för var vi vill bosätta oss, och som äldre för den service som ingår.

Hyresrätten är också den självklara boendeformen för alla de som inte vill, eller kan, satsa de pengar som krävs för att köpa en bostad. Trots att så många människor av olika skäl har valt att bo i hyresrätt är boendeformen styvmoderligt behandlad.

Detta vill vi på Fastighetsägarna, tillsammans med SABO och Hyresgästföreningen, ändra på. Därför lanserar vi en gemensam plattform som ska stödja samarbetet mellan oss på lokal nivå. För det är just lokalt vi tror att ett samarbete bäst kan utveckla hyresrätten och stärka dess konkurrenskraft. 

 Plattformen tar upp fem punkter:

• Systematisk hyressättning. De lokala parterna har ansvar för hyressättningen. En systematisk hyressättning innebär att hyrorna på en lokal hyresmarknad ska motsvara den standard, kvalitet och övriga bruksvärdesfaktorer som erbjuds. En sund konkurrens ska främjas.

• Bättre boende. Parterna har ansvar för att på olika sätt skapa ett bättre boende i hyresrätt. I flera frågor behövs ett samarbete mellan parterna, ibland också med andra lokala aktörer.

• Rimliga taxor och avgifter. En allt större del av hyran går åt till att täcka kostnader för taxor och avgifter. Prissättningen måste därför bevakas noga och vi måste agera för rimliga taxor och avgifter.

• Hyresrättens roll i kommunens utveckling. Tillgång till hyresrätter skapar valfrihet i boendet och underlättar för människor att skaffa bostad där det finns jobb eller utbildning. Tillsammans med kommunen och andra aktörer kan parterna medverka till att stärka hyresrättens roll.

• Organisering av lokalt trepartsamarbete. Detta arbete bedrivs alltid gemensamt av ett kommunalt bostadsföretag, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Det kan handla om utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Vilka frågor man ska arbeta med och i vilka former arbetet ska bedrivas beslutas lokalt.

Vi ser fram emot fruktsamma samarbeten i Skaraborg som vi hoppas kommer att präglas av legitimitet, öppenhet, kontinuitet och långsiktighet. Vi övertygade om att hyresrätten status kan stärkas och bli och vara en fortsatt attraktiv boendeform. Hyresrätterna behövs för att våra städer och samhällen ska utvecklas, det är en fråga om livskraft och tillväxt för alla våra orter. En tillväxt som på många sätt är beroende av att människor enkelt kan flytta för arbete eller studier. Då är hyreslägenheten ojämförligt det bästa alternativet, och orter som kan erbjuda bra och lättillgängliga boenden kommer att dra det längsta strået i kampen om tillväxten.

Mattias Peterson
Fastighetsägarna i Skaraborg