Gå direkt till Nyheten (Debatt: Är det möjligt låta marknadskrafterna bestämma?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Är det möjligt låta marknadskrafterna bestämma?

Publicerad Tuesday, 19 July 2011, 11:24 av Redaktionen

Inför EU-medlemmarnas jordbruksförhandlingar finns flera problem att ta hänsyn till – EU:s jordbrukspolitik kan beskyllas för att orsaka det mesta.
Det skriver LRF: ledning i västra Götaland i en debattartikel.

Inför förhandlingarna om en ny gemensam jordbrukspolitik inom EU, är i stort sett alla svenska politiker rörande överens. Övergödning, klimatförändringar, svält i tredje världen, säg det problem som inte kan skyllas på EU:s jordbrukspolitik.

Man kan dela in de svenska politikernas förslag till vad som ska ersätta den gemensamma jordbrukspolitiken i två kategorier. Antingen vill man att varje land själva ska ha en egen jordbrukspolitik. Eller så vill man avskaffa stöden och låta jordbruket helt och hållet styras av marknadskrafterna.

Om man skulle göra som någon av falangerna vill, är men då också beredd att ta konsekvenserna av detta? Om man åternationaliserar jordbrukspolitiken, är man då beredd att införa de tullar och handelshinder EU-länderna emellan som krävs för att förhindra att all produktion flyttar till de länder som har de mest ”generösa” subventionerna? Är det över huvud taget möjligt att göra detta i ett EU som har den fria rörligheten av varor och tjänster som grundfundament?

Att förespråka avreglering och marknadsekonomi är alltid lätt i en överskottssituation, med ständigt sjunkande priser på livsmedel. Men är man då också beredd att hålla fingrarna borta i en underskottssituation, där folk tvingas bjuda över varandra i huggsexa om de sista smulorna? Vill man verkligen att livsmedelsmarknaden ska präglas av instabilitet och volatilitet som ”vanliga” marknader? I en bransch vars produktion till stor del styrs av ett allt mer nyckfullt väder är det omöjligt att planera produktionen så att tillgången precis möter efterfrågan.

Sverige intar en helt egen och extrem position när det gäller synen på jordbrukspolitiken. De folkvalda från de andra EU-länderna gör en helt annan analys. Hur kan det komma sig? Om det nu är ett skadligt system som vräker ut skattepengar över den dryga procent av befolkningen som är bönder, varför finns då inte motståndet mot det i de andra länderna? Hur kan det komma sig att de ansvariga politikerna ständigt blir omvalda?

Vet inte våra svenska politiker att jordbrukspolitikens syfte enligt Romfördraget bl a är att stabilisera marknaderna, trygga försörjningen och garantera konsumenterna varor till skäliga priser? En politik som vi menar framöver också kräver att stödmottagarna uppfyller ställda baskrav för att livsmedel ska ha god kvalitet både för konsument och miljö. Detta till gagn för hela samhällets stabilitet och välfärd.

Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland
Robert Larsson, regionchef LRF Västra Götaland

6 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
19 July, 2011 02:56

Man kan ju naturligtvis låta marknadskrafterna få verka fritt men då skall man också vara medveten om vad det leder till. Enorm utslagning och periodiserat elände!

UndrandeInflyttad
Gäst
UndrandeInflyttad
19 July, 2011 07:50

Detta politiska uttlande från Ove Nordström är som taget ut Vänstern partiprogram och då måste sanningen vara hög i inlägget från honom.
Du Ove Nordström kan kanske förklara för oss övriga i vad dit resonemang stämmer med verkligheten. För mig är det tvärtom.

OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
20 July, 2011 07:56

Ett bra exempel är finansmarknaden och den sensate krisen. Det behövs inte så särskilt stor fantasi för att förstå hur det sett ut om inte staterna gått in och räddat (socialiserat) banker och andra finansiella instituioner. Detta förstår till och med borgarna, men bara när det krisar. I högkonjunktur är vinsterna alltid privata men när lågkonjunkturen kommer så är skulderna (förlusterna) alltid allmänna.
Ett annat bra exempel är ju Euron och EMU samarbetet. Vänsterpartiet har hela tiden hävdat att man inte kan ha EN termostat i Frankfurt som skall reglera elementen i både Kiruna och Rom. Denna självklarhet verkar även Pär Johnsson (FP) ha kommit till insikt om nu, trots att hans parti fortsatt agiterar för att Sverige skall vara med i EMU samarbetet. Så återigen har Vänsterpartiet haft rätt, men man får aldrig någon credit för det.
Man kan ju tänka sig hur matmarknaderna skulle sett ut om marknadskrafterna fått råda fritt. Det behövs ingen stor fantasi för att förstå vartåt det skulle barka med samhällsutvecklingen då. En liten vink om detta kan man ju få om man ser till avregleringen av elmarknaden. Men när det gäller jordbrukspolitiken så är det t.o.m. inom det högerstyrda EU acceptabelt med bidrag. Halva EU’s budget går till jordbruksstöd. Naturligtvis förstår man att höga priser och matbrist gör inga människor gladare.

UndrandeInflyttad
Gäst
UndrandeInflyttad
20 July, 2011 11:53

Utifrån detta vill du ha planekonomi, eller hur. Kan inte tolka dig på annat sätt.

OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
20 July, 2011 01:24

Nej då inte alls, men ekonomisk demokrati. Men jag är inte förvånad över din tolkning, det var inte annat att vänta!

erik_lisch
Gäst
erik_lisch
20 July, 2011 03:31

Finns väl andra alternativ? Man kan ha en hårt reglerad blandekonomi. Det är det alternativ jag tror bäst skulle lösa världens problem och uppfylla alla mänsklighetens behov. Ren marknadsekonomi fungerar inte, p.g.a. den ojämlika fördelningen, och ett land med ren planekonomi blir bara för otroligt tråkigt att leva i. Det finns många olika tänkbara modeller för ägande och företagande i socialismen.