Gå direkt till Nyheten (Debatt: Tillgänglighet och säkerhet i vården måste ökas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Tillgänglighet och säkerhet i vården måste ökas

Publicerad Friday, 22 July 2011, 10:03 av Redaktionen

– Det finns en paradox i vården – kvaliteten är hög, men tillgängligheten och säkerheten behöver förbättras, skriver oppositionsrådet i Västra Götalandsregionen Gunilla Levén (M) i en debattartikel.
Förbättra samordningen och patientsäkerheten inom sjukvården

Det finns en paradox i svensk sjukvård idag. Ofta rankas kvaliteten i svensk sjukvård i toppskiktet i internationella jämförelser. Samtidigt finns problemområden med stor förbättringspotential. Det gäller dels tillgängligheten, som dock förbättrats tack vare regeringens kökortningsmiljarder, dels patientsäkerheten som trots att den är god i internationella jämförelser måste bli mycket bättre. Genom att vidta åtgärder för att bättra upp situationen inom dessa båda problemområden skulle en viktig pusselbit läggas för att lösa framtidens problem med begränsade resurser inom sjukvården.

Det finns inga säkra siffror på hur stort problemet med vårdskador och patientsäkerhetsbrister är mer än att det är ett stort problem. Socialstyrelsen pekar i sin vårdskadestudie från 2008 på att var tionde patient drabbas av någon form av vårdskada, vilket i sin tur leder till ökad vårdtid och ökade vårdinsatser. Cirka var femte skattekrona användes enligt samma studie till att åtgärda vårdskador, vilket ger en fingervisning om hur viktig frågan är.

Enligt revisionsbolaget BDO Consulting kan patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen förbättras och man pekar framförallt ut tre områden; remisshantering, läkemedelshantering och brist på samordning på regional nivå av patientsäkerhetsarbetet.

Inte minst avsaknaden av samordning är allvarlig. Regionen har funnits nära tolv år, men fortfarande har man inte lyckats få ut alla de synergieffekter regionbildningen skulle medföra. Framförallt saknas samordning i kunskapsutbytet mellan de större sjukhusen och i hur regionen som ägare styr sin sjukvård.

Vi har från moderat håll under flera år belyst möjligheterna till bättre samordning i patientsäkerhetsarbetet på regional nivå. I våra budgetförslag har vi föreslagit inrättandet av funktion inom regionen som skulle utreda vårdskador, dra lärdomar och för vidare dessa lärdomar i organisationen.

Om resursåtgången för att åtgärda brister i patientsäkerheten bara är i närheten av vad Socialstyrelsens vårdskadestudie visar, är mycket vunnet – framför allt genom minskat lidande för patienterna men också för sjukvårdens resurser i stort.

Gunilla Levén (M)
Oppositionsråd
Västra Götalandsregionen