Gå direkt till Nyheten (Debatt: Vi utvecklar och förbättrar sjukförsäkringen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Vi utvecklar och förbättrar sjukförsäkringen

Publicerad Tuesday, 26 July 2011, 11:50 av Redaktionen

– Vi har skapat en sjukförsäkring präglad av struktur och förutsägbarhet med omfattande satsning på tidiga rehabiliteringsinsatser, skriver borgerliga riksdagspolitiker  i en debattartikel.

Före sjukförsäkringsreformen var Sverige bland de länder som hade den högsta sjukfrånvaron i världen och ett ohälsotal som varierade kraftigt över landet. Detta trots att vi är bland de friskaste.  Vi har nu skapat en sjukförsäkring präglad av struktur och förutsägbarhet. Omfattande satsningar på tidiga, medicinska och arbetslivsinriktade, rehabiliteringsinsatser har också genomförts i syfte att hjälpa människor att bli friskare och att komma tillbaka till arbete.

Vi vill hjälpa sjuka människor att bli friskare. Vi vill gå från passivitet till aktivitet, från ensamhet till arbetsgemenskap, från utanförskap till aktiv rehabilitering. Men allt gick inte rätt från början, därför är vi angelägna om att göra förbättringar för att hjälpa ännu fler.

Resultatet talar sitt tydliga språk. Sjukskrivningarna har halverats och ligger nu på en genomsnittlig nivå jämfört med de nordiska och större västeuropeiska länderna. Antalet personer med sjukersättning har minskat med 100 000 personer sedan 2006. Människor fastnar inte längre i långa passiva sjukskrivningar som inte så sällan annars för med sig följdsjukdomar, sociala problem och ett långvarigt eller rent av permanent utanförskap.

Däremot är vår ständiga ambition att sjukförsäkringsreformen kan utvecklas och bli ännu bättre. Mot den bakgrunden har en omfattande översyn gjorts och förslagen till förbättringar som presenterats har genomgått en omfattande remissrunda. En betydande skillnad jämfört med det 2-sidiga och skissartade förslag som (SD), (S), (MP) och (V) har drivit igenom i Sveriges Riksdag utan någon seriös beredning och därmed med oklara konsekvenser.

Våra, helt i motsats till oppositionens, väl beredda förbättringar innebär bland annat att en ny oskälighetsprövning införs. Den ska säkerställa att ingen som inte är redo för det påbörjar arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen. Redan idag undantas den som är allvarligt sjuk från de uppsatta tidsgränserna i sjukförsäkringen men vi säkerställer på detta sätt att människor inte ska hamna mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens stolar. Vi gör det samtidigt också möjligt för den sjukskrivne att starta arbetslivsintroduktionen under själva sjukskrivningen, redan efter ett år, istället för som idag först efter maximal tid i sjukförsäkringen. Vägarna blir på det sättet fler och bredare tillbaka till arbetsgemenskapen. För personer utan sjukpenninggrundande inkomst och som tidigare hade tillfällig sjukersättning skapas en särskild sjukpenning samt ett särskilt bostadsstöd.

Dessa samt ytterligare justeringar bör kunna vara på plats från och med årsskiftet, vilket alltså är samtidigt som (SD), (S), (MP) och (V):s föreslagna förändringar. Att därmed påstå att de själva är mer angelägna än vi stämmer inte, likaså stämmer det inte att vi förhalat någonting.

Vi vill på ett tryggt sätt bryta utanförskapet för ännu fler, men vi vill också att konsekvenserna av de beslut vi fattar i riksdagen ska vara ordentligt genomlysta.

Gunnar Axén (M)
Ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

alliansriksdagsledamöter från Skaraborg
Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Christer Winbäck (FP)
Annika Eclund (KD)

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
26 July, 2011 04:53

Fyra barmhärtiga samariter, tillåt mig småle!

2realist2
Gäst
2realist2
27 July, 2011 07:41

Det behövs en ett ordentligt tag för att göra göra sjukförsäkringen mänskligare. Ord kostar inte något. Om man skippar ytterligare jobbskatteavdrag för att öka solidariteten så kanske man lyckas.

OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
27 July, 2011 10:50

I fablernas värld, iiii ffaaabbbleernaaaaasssss vväääärrrrllldddddd!