Gå direkt till Nyheten (Kopparslageriet i Medelplana har återuppväckts)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kopparslageriet i Medelplana har återuppväckts

Publicerad Thursday, 04 August 2011, 11:15 av Redaktionen

I början av 1940-talet slutade verksamheten i det lilla kopparslageriet i Medelplana.
Tre generationer Eskilsson drev verksamheten i nästan 100 år. 

På lördag eftermiddag har Kinnekulle hembygdsföreningen öppet i kopparslageriet och har även kaffeservering och lotteriförsäljning där. I verkstaden som är intakt med de verktyg mm som användes Eskilssons Kopparslageri startade 1846, Anders Gustav Eskilsson blev inskriven i kyrkböckerna den 5 november detta år.  Han började sin första smedja vid Hissingsgården, senare byggde han en liten verkstad i Vråna något öster om den nuvarande som uppfördes år 1879.

Det nuvarande huset med verkstad och gesällbostad har ursprungligen stått i Forshem, en sten över härden har årtalet 1786 och detta torde vara byggnadens verkliga ålder.

Anders Gustav lärde sitt yrke i Sala hos kopparslagaremästare Hasselblad och hans gesällbrev är daterat den 10 mars 1834. Anders Gustav dog år 1885 därefter övertog sonen Johan Emanuel, vanligt kallad Emil verksamheten. Emil dog bara 51 år gammal. Emil son Gustav Erik var då 17 år, tillsammans med sin mor drev de gemensamt verkstaden.

Till hjälp hade Erik och hans mor gesäller till dess att Erik var mogen att ta överta verksamheten. Erik förblev ogift och dog den 14 juni 1946 och med honom upphörde kopparslageriet, en epok gick till graven.

Alla typer av kopparkärl tillverkades i verkstaden även reparationer och omförtenning. Kyrktornspiran på Medelplana kyrka är från Kopparslageriet.

Marknadsresor var nödvändiga för att sälja de tillverkade kopparkärlen, den vanligaste marknaden var Enebackens marknadsplats. En del av tillverkningen såldes även genom järnhandlare och till Stockholm gick ganska stora beställningar. Affärerna i Stockholm förmedlades av Eriks farbror och gick till köpman Alkvist som sålde husgeråd.
Kopparslageriet nyttjas av Kinnekulle Hembygdsförening sedan många år och nu öppnas dörrarna på lördag alla är välkomna. 

– Freddie Wendin/Lena Brodin