Gå direkt till Nyheten (Grundlig analys av översvämningsrisker
Tre särskilda problemområden utreds)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Grundlig analys av översvämningsrisker
Tre särskilda problemområden utreds

Publicerad Thursday, 11 August 2011, 13:04 av Björn Smitterberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer i nästa vecka troligen att inrätta en ny särskild arbetsgrupp som skall arbeta med översvämningsrisken. Särskilt skall utredas riskerna för avloppsreningsverket, transformatorstationen i Västra Hamnen samt Värmeverket.
Den nya gruppen skall bestå av personer från olika förvaltningar som gemensamt ser till att frågorna om översvämning hålls aktuell, och dessutom får ansvar att leda en särskild utredning om riskerna med de tre anläggningarna för avlopp, el och värme. Utredningarna skall ske med konsulthjälp och ge svar på frågor om vad som ka hända på 20 års sikt.

Det är en rad analyser som skall genomföras. Projektet Hamnstaden ligger utanför det här – Hamnstaden har en egen projektledning som redan har översvämningsrisken i sitt uppdrag.