Gå direkt till Nyheten (Gravhögen på Kållandsö avslöjar en vendeltida kungs liv och död)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Gravhögen på Kållandsö avslöjar en vendeltida kungs liv och död

Publicerad Tuesday, 23 August 2011, 11:00 av Redaktionen

Delar av en guldring och en exklusiv glasbägare fick följa den vendeltida kungen till dödsriket. Efter flera års noggrant arbete har undersökningarna av Kungshögen, en storhög från 600-talet på Kållandsö, nu avslutats. Under Arkeologidagen i Sunnerby på söndag berättar Vänermuseets arkeologer om utgrävningen och vad fynden avslöjar om den medeltida makthavaren.

Gravhögen är en storhög från 600-talet e. Kr. och innehållet berättar om begravningsritualer och en lokal kungs resa till dödsriket under vendeltiden. I resterna av det stora gravbålet har arkeologerna hittat ben från tre olika personer, men även från en mängd olika djur som har offrats för att följa med till den andra sidan. Spelpjäser från ett spelbräde vittnar om den dödes sociala status, om rollen som ledare med kunskap att leda och tänka strategiskt, men även om den starka symbolik som rymdes i begravningsritualerna kring den döde.

I rollen som ledare, med makt att befästa eller avvisa vänskapsband, ingick att ställa till med gästabud och att ge värdefulla gåvor. Också i graven omges Sunnerbykungen av viktiga föremål som representerar festligheter, givmildhet och rikedom. Arkeologerna har hittat resterna efter en importerad glasbägare och delar av en fingerring av guld.

Men även de till synes små och obetydliga fynden kan berätta. I resterna efter bålet fanns förkolnade äppelkärnor och skal från hasselnöt som tyder på att begravningen ägde rum under tidig höst.  

I Västergötland har få av järnålderns storhögar undersökts arkeologiskt, och ingen så genomgripande som Kungshögen i Sunnerby. Resultaten från gravhögens alla delar blir ett viktigt tillskott till kunskapen om vendeltida makthavare i Vänerområdet under 600-talet.

Det arkeologiska arbetet i Sunnerby fortsätter nu med den samtida boplatsen och ett stort långhus som förmodligen varit hövdingens hall. Arkeologerna är på plats mellan 11 och 16.

Hanna Sundblad