Gå direkt till Nyheten (Debatt: Följetongen Äventyrslandet!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Följetongen Äventyrslandet!

Publicerad Saturday, 27 August 2011, 07:02 av Björn Smitterberg

– Götene kommun bör krävas en företagsrekonstruktion i stället för att acceptera deet ackord som Äventyrslandet erbjuder, skriver debattören Ove Nordström (V).

Följetongen Äventyrslandet!

Bert Karlssons och Benny Nybergs smått ironiska och naiva önskan om att fordringsägarna på frivillig väg skulle gå med på ett 40% ackord för att sedan förhoppningsvis kunna få resten av pengarna om 10 månader kan ju verkligen inte tas på allvar, särskilt inte av Götene kommun!

Att gå med på ett ackord där man inte vet något om vilka egentliga förutsättningar bolaget har annat än att förlita sig i blindo på att det dessa entrepenörer presenterar skulle vara realistiskt ter sig som en omöjlighet. Särskilt med tanke på att de inte ens levt upp till de överenskommelser som är gjorda i arrendeavtalet om veckovisa redovisningar.

Som jag och de i partiet jag talat med ser på det, så finns det endast ett realistiskt alternativ. Det är att ställa kravet på Äventyrslandet AB att man hos tingsrätten ansöker om en företagsrekonstuktion. Då tillsätter tingsrätten en oberoende huvudman som tar över och går igenom bolaget och därefter presenterar den lösning som anses möjlig. Det kan ju mycket väl tänkas att det leder till ett 40% ackord, 25% ackord eller t.o.m. ett förslag om likvidation, men då sker det i offentlighetens ljus och alla får tillgång till de handlingar och förutsättningar man behöver för att överhuvudtaget kunna ta ställning till ett sådant här förslag.

Detta kommer Vänsterpartiet att ställa som ett absolut krav!

Kommunledningen har tydligen idag också börjat att titta på en ev. försäljning som alternativ. Det är bra även om man borde sett detta som ett alternativ långt tidigare. Dock verkar det något överilat att i detta skede närmast i panik försöka avyttra anläggningen till vilket underpris som helst. Begär en företagsrekonstruktion via tingsrätten som en första åtgärd och se vad den kommer fram till. Sen kan man med hjälp av de fakta som kommer fram ur detta göra en realistisk värdering och ev. gå ut på försäljningsmarknaden.

Men rusa inte iväg nu och gå med entrepenörernas s.k. ackordsförslag för då lär denna följetong fortsätta ytterligare ett bra tag. Men så naiva kan väl knappast kommunledningen vara längre? Något måste man väl ha lärt sig av föregående års misstag?

Tack för ordet
Ove Nordström (V)