Gå direkt till Nyheten (Oenigt beslut i dag: 21 miljoner till ombyggnad av Vänerköket)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Oenigt beslut i dag: 21 miljoner till ombyggnad av Vänerköket

Publicerad Wednesday, 31 August 2011, 13:10 av Björn Smitterberg

– Vi kan inte vänta ett halvår till – det betyder att Miljö- och hälsa som sitter på samma våning som oss i Stadshuset kommer att utkräva någon form av föreläggande för att vi inte gör något, säger Kjell Hedvall, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen.
– Vi hade gott och väl kunnat ta fram ett bättre beslutsunderlag utan att det skulle försena oss, säger oppositionsrådet Bertil Jonsson (M).

Det var alltså med knapp majoritet som kommunstyrelsen i dag beslutade att Vänerköket skall rustas upp för 21 miljoner kronor så detta centralkök uppgraderas och klarar dagens krav på livsmedelsanläggningar.

Samtidigt finns ett principbeslut om att maten skall lagas så nära dem som skall äta maten som möjligt. Förvaltningarna Utbildning och Barn & Skola har gått täten och sedan några veckor får eleverna vid Rudenschöldsskolan och De la Gardiegymnasiet lokalt tillagad mat.

Principbeslutet är att tillagningskök skall finnas på de flesta håll där det serveras mat till barn, elever och äldre. Men det skall ske i en takt som kommunen har råd med. De borgerliga anser att kommunen nu tar 21 miljoner som kunde gått till tillagningsköken för att i stället satsa på centrala Vänerkök.

Samtidigt pressas alltså kommunledningen av kravet från en annan förvaltning som har skarpa krav på att Vänerkök måste byggas om. Det fanns tre alternativa utredningsförslag – de kostar 13, 21 respektive 27 miljoner kronor.

Det alternativ som beslutades var 21 miljoner kronor. De borgerliga i opposition ville ha en ny snabb utredning för attfå bättre beslutsunderlag – de är övertygade om att det skulle kunna ha skett så snabbt att Miljö & hälsa hade kunnat acceptera den förseningen.

Nu startar alltså en detaljplanering av ombyggnaden och moderniseringen av det centrala köket i Änghagen.

– Det här är ett förslag som inte bygger på att få fram bästa matkvalitét, utan mer på hur en del förvaltningar vill ha det.

Förutom de ovan nämnda skolorna arbetar förvaltningen Vård & Omsorg med en utredning om lokala tillagningskök i äldreomsorgen.