Gå direkt till Nyheten (Lidköping kan få stadsmiljöråd)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköping kan få stadsmiljöråd

Publicerad Friday, 02 September 2011, 16:32 av Björn Smitterberg

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, socialdemokraten Anita Jansson, har givit ”sin” förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett stadsmiljöråd.
Stadsmiljöråd finns på flera håll, och har oftast till uppgift att lägga synpunkter på utformning, konstnärlig utsmyckning och liknande utifrån andra perspektiv än de som föreskrivs i lagar och bestämmelser. De brukar också ha inflytande när det gäller att utse konstnärliga utsmyckningar och dess placering.

Uppdrag nu är dock förutsättningslöst vad gäller detta stadsmiljöråds uppgifter.

Anita Jansson har även lämnat uppdrag om den så kallade en-procent-regeln. Det är dock ingen regel utan en målsättning; Vid större ombyggnader och nybyggnader skall enligt målsättningen en procent avsättas för konstnärlig utsmyckning. Lidköping har – åtminstone vid de senaste årens stora investeringar – legat långt under målsättningen.