Gå direkt till Nyheten (Äldreboenden väl förberedda på att laga all mat)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Äldreboenden väl förberedda på att laga all mat

Publicerad Wednesday, 14 September 2011, 15:33 av Björn Smitterberg

I en ny utredning om att laga maten nära de boende visar det sig att alla Lidköpings äldreboenden på landsbygden kan ta över i stort sett när som helst. En stor del av de dagliga måltiderna lagas redan decentraliserat, medan vissa saker levereras centralt.

– Av praktiska skäl kan vi inte erbjuda alla i hemvården något alternativ till de veckoleveranser som nu sker. Men kanske kommer de som bor nära ett äldreboende eller en träffpunkt  också att kunna få helt lokalt lagad mat, säger Lena Blomgren, (S), som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Bara i ett par fall ser man omedelbara problem. Men de väntas kunna lösas ganska snabbt när det gäller äldreboenden. Samtidigt ser vård- och omsorgsnämnden att den kommer att få ta över ansvaret för maten från intern service som i dag säljer maten från Vänerkök till äldreomsorgen.

När det gäller funktionshindrade så lagar dessa nästan all sin mat redan nu.

På äldreboenden är budgeten för maten 106 kronor per dygn för närvarande.

Så här är situationen på äldreboendena:

– Östhaga skulle få en försämring om maten lagas lokalt genom att dess kök måste flyttas och då hamnar längre från brukarna än med nuvarande mottagningskök.

– Björkhaga: fortsätter som tillagningskök men renoveras till dagens högre krav.

– Majgården: Här undersöks möjlighet att laga mat i varje avdelnings kök.

– Tolsjöhemmet: Bibehåller tillagningsköket som hittills.

– Bäckliden: Bibehåller tillagningsköket som hittills.

– Lugnet: Fortsätter som hittills med tillagningskök.

– Bräddegården: Fortsätter som hittills med eget tillagningskök.

– Solhaga: Här föreslås en ombyggnad till tillagningskök

– Östhaga: Verksamheten vid äldreboendet är under utredning och beslut om köket här får avvakta tills vidare.

– Guldvingen: utredning görs om att laga maten i respektive avdelningskök.

– Tallskogens gruppboende för demens-sjuka: Här föreslås en utredning om att flyttal tillagningen från Vänerkök till boendet.

– Skogsgläntan: Föreslås successiv övergång till att laga all mat i avdelningarnas egna kök.

– Galeasen, korttidsboende: Utredning om framtidens kostverksasmhet föreslås.