Gå direkt till Nyheten (Här är kommunens utredning om turerna kring Terrasscaféet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är kommunens utredning om turerna kring Terrasscaféet

Publicerad Wednesday, 14 September 2011, 15:42 av Björn Smitterberg

Lidköpingsnytt har i eftermiddag fått den utredning om Terrasscaféet som Fastighetskontoret vid Lidköpings kommun låtit göra efter turbulensen i sommar.

Här återges uppgifterna ordagrant och utan kommentar:

Fakta kring Terrassen.

Bakgrund:

Redan någon gång på 1950-talet arrenderades mark och den lilla ursprungliga byggnaden i kalksten av Rådhuskonditoriet.

I mitten av 1960-talet utförde Rådhuskonditoriet tillbyggnad på norra sidan, en stålstomme med plastplattor.

1978 gjorde Kommunen en renovering och en mindre utbyggnad mot ’Älvsidan,’som reglerades i hyresavtalet.

Under 1990 gjorde Rådhuskonditoriet en egen investering i den inglasade serveringsdelen, vilket resulterade i ett längre avtal från 1991 01 01 till 2003-12-31 med 3 års förlängning. Detta avtal innehöll ett villkor att efter hyrestidens utgång skall byggnaderna tillhöra kommunens egendom utan ersättningsanspråk från hyresgästen.

2006 sades avtalet upp för villkorsändring. 100 % högre hyra och 3 år. Förhandling pågick, och med bifall av någon representant från kommunstyrelsen, blev Rådhuskonditoriets önskemål om en 5-årig förlängning. Det som sedan skrevs i avtalet. Alltså 2007-01-01 till 2012-03-31 med förlängningsklausul på 5 år.

Under 2010 har begäran från Rådhuskonditoriet inkommit till kommunen om att skriva om avtalet i annat bolag: Terrassen AB. Då innehavare av bolaget var samma personer som i det tidigare avtalet fann kommunen med lagstöd inget skäl för att inte godkänna detta. Avtalet gick därmed över till Terrassen AB med samma villkor och sluttid 2012-03-31 med 5 års förlängning om ej uppsägning sker 9 mån innan.

Alla driftskostnader exkl vatten och försäkring för fastigheten har betalts av hyresgästen samt en indexuppräknad hyra med 2011 års prisnivå 42.100 kronor.

Enligt lag har hyresgästen besittningsskydd för hyresförhållande som varat mer än 9 mån.

Redan i början av 2011 tog Terrassen AB kontakt med IS Fastighet (kommunens fastighetskontor/reds anm) för att diskutera en försäljning av bolaget och då till ett företag eller person som kommunen inte har giltiga skäl för att neka en sådan överlåtelse. (Sådana skäl är t ex betalningsanmärkning i stort eller mot kommunen, tidigare misskötsel etc.).

Av anledning som vi på kommunen inte känner till blev affären inte slutförd innan säsongen för serveringen skulle börja. Därmed hade enligt hyresgästen, Terrassen AB, ingen möjlighet att med personal och utrustning dra igång verksamheten 2011. Påtryckningarna både i press och till kommunens politiker och berörda tjänstemän blev därför stort då allmänheten reagerade på att det var stängt.

Uppsägningen.

Den 30juni 2011 tog därför politiker och tjänstemän ett beslut om uppsägning.
Då detta var sista dagen för att den skulle bli giltig fanns inte ägaren av Terrassen AB tillgänglig för delgivning. Delgivning skedde därför till en annan anställd i Rådhuskonditoriet. Hyresgästens ombud hävdar därför att uppsägningen var ogiltig och därmed inte ens kunde hänskjutas till hyresnämnden. Vilket i stort sett innebar att hyresgästen kunde stämma kommunen.

Detta hade då troligen resulterat i att uppsägningen kunnat bli ogiltigförklarad och hyresförhållandet förlängt på ytterligare 5 år. Hyresgästen och hans ombud förklarade sig vara beredda på en bra lösning för båda parter. Försäljningsförslaget från i våras upptogs på nytt och överenskommelse om att kommunen skulle godkänna en sådan affär gjordes med stöd av hyreslagen. Därmed återtogs uppsägningen.

Ett tillägg har dock tecknats med nye hyresgästen om att bedriva servering under en miniperiod från 1 maj-31 aug.

Intern Service
Uthyrningsansvarig

7 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
14 September, 2011 05:29

Vad skall Bertil Jonsson (M) säga om detta nu då? Här fanns visst inga hundar begravda! Undra när Moderaterna skall försöka bedriva politik istället för det de ständigt håller på med nu i Lisch? Att ständigt göra hönor av fjädrar verkar inte direkt seriöst.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
15 September, 2011 07:00

Det är ju politik du pratar om, där finns inget seriöst. Varken rött eller blått. den tiden är för länge sen förbi.

OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
16 September, 2011 04:00
Svarar  Agust Vråk

 Du glömde dig själv August. Varken rött eller blått eller sist men inte minst August Vråk.

Elof
Gäst
Elof
16 September, 2011 06:39

Glöm nu inte att Vråken är blåare än smurfarna ;)

Guest
Gäst
Guest
14 September, 2011 07:36

Delgivning och sättet för uppsägning verkar lite skumt !!
Och dessutom “inte tillgänglig” – det luktar lite illa….
Här är något som inte gått rätt till, kan man misstänka…

Citerat från utredningen ovan:

“Då detta var sista dagen för att den skulle bli giltig fanns inte ägaren av Terrassen AB tillgänglig för delgivning. Delgivning skedde därför till en annan anställd i Rådhuskonditoriet. Hyresgästens ombud hävdar därför att uppsägningen var ogiltig och därmed inte ens kunde hänskjutas till hyresnämnden. Vilket i stort sett innebar att hyresgästen kunde stämma kommunen.”

Slut citat.

I de flesta fall är det avtalat att “uppsägningen skall vara part tillhanda senast …. dagar före avtalets utgång”. Ett brev liggandes i brevlådan senast den dagen eller parten tillhanda, det va ju överlämnat till företaget…. Mmmmm låter inte rätt….

Och varför lät man kommunen göra en “egen” intern utredning – så ser det ju ut som om man gjort… Hur står det då till med objektiviteten ???

Dax att göra en opartisk utredning som visar hela sanningen….
Dax att gå ut i öppen upphandling…

Elof
Gäst
Elof
14 September, 2011 10:52
Svarar  Guest

Vad som gäller i de flesta fall är ointressant, det som är intressant är vad som avtalats i det specifika avtalet. På precis samma sätt så har det ju varit med SAAB om du har hängt med i de turerna. VM har som ansvarig på företaget i vissa fall inte kunnat nås och därför har inte delgivningen kunnat genomföras förräns någon dag efteråt.

Vilka var det som “lät” kommunen göra en egen intern utredning? Du? Jag? LN? LN ville ha svar på några frågor och då såg tydligen KH till att LN fick detta. Man tillsätter inte en offentlig utredning för en massa pengar i en fråga som det här. Nu får ni allt ta och skärpa er.

Sedan så verkar du fortfarande inte förstå att det INTE kommer kunna bli någon öppen upphandling i det här fallet. Om så är fallet så är det bara att någon, du kan säkert göra det, drar kommunen inför domstol eftersom om det som du tror dig veta stämmer så har kommunen brutit mot LOU.

HICT
Gäst
HICT
15 September, 2011 08:38

Ser man framåt så är det intressant att kommunen verkar äga marken och delar av fastigheten. Hyresgästen som arrenderat (tomträttsförfarande?) har sedan byggt till och säljer “sin” del vidare.

Kanske kommunen får ta tjuren vid hornen och köpa tillbaka även denna del av fastigheten så att man ånyo får full kontroll över vad som skall ske med Terasscafeét i framtiden. Nu är det ju mest en enda röra där alla låser upp alla och det gynnar ingen.

Strunta i historien och se vad som kan göras framåt för allas bästa.