Gå direkt till Nyheten (Debatt: Lidköping förlorar på omoderna hyresavtal)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Lidköping förlorar på omoderna hyresavtal

Publicerad Friday, 16 September 2011, 06:24 av Redaktionen

Annika Håkanson (M) sätter i en debattartikel kommunalrådet Kjell Hedvall ensam ansvarig för att kommunen har omoderna hyresavtal.

Lidköping förlorar på omoderna hyresavtal

Min debattartikel om Terrasscaféet (110905) har visat på både okunskap och ointresse hos den politiska majoriteten i Lidköping kring de olika möjligheter som finns för att hantera kommunägda lokaler för exempelvis café- och restaurangrörelse.

Kommunalrådet Kjell Hedvall (S) har uppgett att han är ”trött på hela historien” eftersom det har blivit politik. Jag upplyser gärna Kjell Hedvall om att det är just vad det handlar om. Så länge Socialdemokraterna i Lidköping inte är intresserade av att hantera kommunens lokaler i viktiga profilbyggnader, som något annat än hyreskontrakt, blir det politik.

Hyreskontrakt är en omodern hantering som innebär att kommunen frånsäger sig ansvaret för att på bästa sätt tillvarata kommuninvånarnas intressen. Ett anbudsförfarande ger helt andra möjligheter:
1.    Största möjliga hyresintäkt kan säkras till kommunen (skattebetalarna).
2.    Konkurrensneutraliteten stärks så att det upplevda inslaget av slump och godtycke försvinner.
3.    Kommunen kan som fastighetsägare med attraktiva café- och restauranglokaler aktivt axla rollen som en av flera aktörer för att utveckla Lidköping som bostads- och besöksort.

Här vilar ett tungt politiskt ansvar på Kjell Hedvall som under alla sina år vid makten inte lyft ett finger för att ta tag i frågan – trots att tjänsteupphandling sedan länge är ett etablerat förfarande bland andra kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter.

Kjell Hedvall verkar istället övertygad om att hyreskontrakt är den enda vägen att gå. Så är det inte. Men det finns ingen lag som tvingar kommuner att använda sig av anbudsförfarande, vilket jag heller aldrig påstått. Däremot påstår jag att det är synnerligen lämpligt att göra det, inte minst när det gäller attraktiva lokaler. Det bidrar till utveckling och ett positivt företagsklimat, medan dagens omoderna hyresförfarande cementerar och låser fast.

Viktigt att känna till för alla som nu engagerar sig i frågan är också att lagstiftningen alltid ger en fastighetsägare rätt att säga upp ett avtal för en hyreslokal (ej bostadslägenhet) när kontraktstiden löper ut – men det kan innebära att hyresgästen får rätt till ekonomisk kompensation. I just Terrasscaféets fall fanns juridiska öppningar för att möjliggöra en korrekt uppsägning av kontraktet, men det hade krävt en annan och mer förutseende hantering från kommunens sida.

Till sist: Jag har själv kunnat räkna till hela 16 olika intressenter av Terrasscaféet. Tio finns på en ”kölista” som den kommunala förvaltningen Intern service hanterar, två återfinns i kommunens diarium, en har skickats via e-post till kommundirektören, en via sms till kommunalrådet och ytterligare två har till mig uppgivit att de har kontaktat kommunalrådet via telefon och anmält sitt intresse. Varför inte dessa personer återfinns på ”kölistan” vet jag inte.

Det var också Kjell Hedvall som i ett e-postbrev den 22 augusti i år, tog beslutet att godkänna den nye entreprenören för Terrasscaféet genom att förorda denne som köpare av caférörelsen. Detta informella beslut ledde till att uppsägningen av den tidigare entreprenörens hyreskontrakt drogs tillbaka och kommunen godkände den nye entreprenören som hyresgäst. Allt utan någon som helst politisk diskussion och demokratisk process.

Så visst har kommunalrådet Kjell Hedvall varit inblandad, oavsett vad han säger i olika kommentarer.

Annika Håkanson (M)

22 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
11hedvall11
Gäst
11hedvall11
16 September, 2011 09:15

Annika Håkansson vrider och vänder för att få verkligheten anpassad till hennes fantasier. Bevare mej väl för denna typ av politiker.Det Håkansson på slutet kallar att jag genom ett E post brev beslutat är ett svar till fastighetschefen som är beslutsansvarig enligt delegationsordningen. Efter att Torbjörn Friberg redogjort för alla juridiska turer och tvister och hur han anser att man kan lösa upp det hela så bekräftar jag hans åsikt genom svaret: det bästa är att Öge får köpa.
(Beroende på att Kjell Karlsson på Rådhuskonditoriet vill sälja till honom.)
Detta kallar Håkansson att jag har beslutat.Jag har inte sagt att det är politik.
Partipolitik var ordet..och den står Håkansson för.
Jag är inte trött på ärendet utan på de personer som förvanskar och använder lögner, de är många i detta ärendet som ytterst handlar om egoismen.
Alla turer i detta står Håkansson för som med sina skriverier på felaktig grund skapar allmän oreda.

Kjell Hedvall
Kommunalråd

rosebud35
Gäst
rosebud35
16 September, 2011 08:55
Svarar  11hedvall11

Detta är exempel på en effektiv debatt-teknik. Om man inte kan bemöta budskapet så misstänkliggör  budbäraren. Annika H är bl a nybörjare, okunnig och har fantasier. Ett exempel på härskarteknik? 

UndrandeInflyttad
Gäst
UndrandeInflyttad
17 September, 2011 01:19
Svarar  rosebud35

Håller m dig till fullo. D är inte bara jag som delar din uppfattning, skillnad att då jag påtalar detta så censureras jag. Hedvall må skriva vad han vill men sanningen är nog den att han har haft stor del i hela affären med Terrassen. Hedvall har ju godkänt den nye ägaren, på vilka grunder o på vilket sätt kunde Hedvall själv ta beslutet o åsidosätta alla andra som var intresserad av Terrassen.

11hedvall11
Gäst
11hedvall11
17 September, 2011 06:46

Det är väl självklart att jag haft del i denna fråga eftersom den som beslutar rådfrågar och vill ha stöd för sitt beslut.Det innebär dock inte att jag beslutat som ni gör gällande.
Du får nog läsa alla svar och insändare en gång till så har du all information.
Det är ingen som åsidosatt alla andra.Det var inte juridiskt möjligt att de kunde komma in i matchen eftersom Karlssons besittningsskydd omöjligjorde detta. Karlsson kunde lämnat ut försäljningen så att alla kunde bjudit på hans Terrasscafé. Nu ville han inte ha med bl.a Emelies att göra utan sålde till Ögé.Förstår du nu????
Gör du det inte så kan jag tyvärr inte hjälpa dej mer.

Jan_Manitski
Gäst
Jan_Manitski
18 September, 2011 09:33
Svarar  11hedvall11

Lidköpings kommun är ägare av byggnaden till 100 %. Man har full rätt att säga upp arrendet om det sker i tid. Om så sker har man inga förpliktelser mot förra hyresgästen och kan själv välja vem man vill hyra ut till. Dock valde ni att agera på ett sådant sätt att det inte blev uppsagt i tid och därmed förlängdes i 5 år till.

11hedvall11
Gäst
11hedvall11
18 September, 2011 11:20

Här kommer det en Moderat till som skriver felaktiga saker.Du är välkommen att ringa till kommunens jurist så förklarar hon varför du har fel.

rosebud35
Gäst
rosebud35
18 September, 2011 09:28
Svarar  11hedvall11

Fakta är att man den 30/6 FÖRSÖKTE säga upp avtalet men inte klarade att göra det på ett juridiskt riktigt sätt. Så sent som den 17/8 rapporterar kommundirektören under punkten kummundirektören informerar att avtalet är uppsagt. Det står i KSAU´s protokoll.
Det var det inte och eftersom man klantat sig med det så var man tvungen att fortsätta avtalet, allt annat är efterhanskontruktioner och försök att rädda ansiktet.

11hedvall11
Gäst
11hedvall11
19 September, 2011 01:05
Svarar  rosebud35

Det finns inga efterhandskonstruktioner. Däremot finns det många med fantasier.
Skälet för uppsägningen var att i första hand komma på samtalsnivå i andra hand att diskutera framtiden samt att ändra i nuvarande avtal.
Karlsson valde i detta läget att sälja och därmed var det stängt för andra intressenter.
Som fastighetschefen tidigare redogjort för fanns det inga giltiga skäl att inte godkänna köparen.

Jan_Manitski
Gäst
Jan_Manitski
19 September, 2011 08:12
Svarar  11hedvall11

Så det var alltså inte meningen att avtalet skulle sägas upp ??? 

Jan_Manitski
Gäst
Jan_Manitski
19 September, 2011 08:07
Svarar  11hedvall11

Jag har varit i kontakt med henne i dag och hon bekräftar att jag har helt rätt. Kommunen hade full rätt att säga upp avtalet om man vill men det måste ske i tid.
Vad är den verkliga anledningen till att ni valde att inte säga upp avtalet ?

11hedvall11
Gäst
11hedvall11
19 September, 2011 09:17

Det är klart att vi hade rätt att säga upp avtalet. Det var det vi gjorde. Att delgivningsmannen inte hittade Karlsson som var i sommarstugan är en annan sak.
Frågan handlar dock inte om detta.
Frågan är om vi med detta hade kunnat byta hyresgäst.Hyresnämnden hade med stor sannolikhet gått på Karlssons linje.
Nu är allt teorier.Eftersom vi har en annan verklighet.,

Jan_Manitski
Gäst
Jan_Manitski
20 September, 2011 05:41
Svarar  11hedvall11

Hyresnämnden har inga möjligheter att bestämma vem vi ska hyra ut till. Om du ringer till kommunens jurist så kan hon förklarar för dig vad som gäller.

Jorgen_Oberoende_liberal
Gäst
Jorgen_Oberoende_liberal
20 September, 2011 06:37

Pajkastningskommentar! Sök svaren på de relevanta frågorna istället!

Jorgen_Oberoende_liberal
Gäst
Jorgen_Oberoende_liberal
20 September, 2011 06:43
Svarar  11hedvall11

Eftersom delgivningen var felaktig fanns inget ärende för kommunen att föra till hyresnämnden. Hade det skett hade det, om ärendet ens kommit upp på hyresnämndens bord, gått Karlssons väg. Så redan vid delgivningstillfället blev ärendet historia eftersom den skedde på ett felaktigt sätt.

Debatten blir nu mer politisk där en aktuella frågan är ett slagträd.

Har på annat ställe skrivit de frågor som idag är relevanta att få svar på. Men det kanske kommer?

Jan_Manitski
Gäst
Jan_Manitski
18 September, 2011 09:47
Svarar  11hedvall11

Vem bestämde avtalsvillkoren, tänker på öppettiden, var det tjänstemannen själv som hittade på det eller kommer även det från dig?

11hedvall11
Gäst
11hedvall11
17 September, 2011 06:31
Svarar  rosebud35

Budskapet är framfört i detalj,,men ni vägrar att förstå. Troligtvis för att ni är blåa.

Gunnar71
Gäst
Gunnar71
16 September, 2011 12:35

E de inte dags att sluta med all pajkastning nu???
Det viktigaste måste väl ändå vara att terassen blir öppnad igen och förblir öppen, Både för turister, men oxå får oss Lidköpingsbor.

OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
16 September, 2011 03:44

Annika Håkansson, det finns ett alldeles ypperligt fall av hur man inte skall sköta kommunala angelägenheter endast drygt två mil från Lidköpings centrum. Där fick borgarna för sig att öppna ett Medeltidsland och man öste in pengar utan att upphandlingar gjordes överhuvudtaget. Däremot florerade jävsrykten titt som tätt utan att frågan dock lyftes. 80 miljoner har det hittills kostat skattebetalarna. Räkna gärna om det till Lidköpings folkmängd så blir så blir det väl nästan det tredubbla, för ingenting! Synd att du inte varit dem behjälplig med dina “gedigna kunskaper” om kommuners bästa för då hade väl detta aldrig inträffat, eller? Vilka summor rör det sig om i fallet med terasscafét? Det är nog tur att inte borgarna med Moderaterna styr i Lidköping.

kire44
Gäst
kire44
17 September, 2011 06:30

Svar till Rosebud 35 och undrande inflyttad
Kan Ni inte läsa , chefen för intern service, Torbjörn Friberg, har förklarat turerna runt Terrasscafeét, är det inte dags att Ni alla som har synpunkter om detta sätter Er in förhållandena, Det är dags för Dig Annika Håkanson att agera i det forum som Du har tillgång till, nämnligen det högsta beslutande i Lidköpings kommun,kommunfullmäktige. Du är ju  faktiskt förtroendevald i denna församling, och har unika möjligheter att påverka besluten. Det vore hedervärt om Du gjorde detta, och inte samlade billiga poäng på allmänt kverulanteri, eller på att tillgodose Dina egna intressen. Jag avvaktar med intresse Dina motioner i denna fråga. Kommer med stort intresse att följa utvecklingen i denna fråga. Kjell Hedvall har i mina ögon gott renommé i Lidköping, och jag litar mer på hans omdöme , än Ditt.

2realist2
Gäst
2realist2
18 September, 2011 12:42

Man kan inte påstå att en del debattörer är illitterata för de kan både läsa och skriva. Däremot är det litet si och så med läsförståelsen vilket ju är ett problem för den gamla skolan. Jag är både inflyttad och undrande. Och jag undrar framför allt om inte många redan från början visste om premisserna och att hela frågan fått tjäna som ett slagträ i den politiska debatten.

UndrandeInflyttad
Gäst
UndrandeInflyttad
18 September, 2011 06:17
Svarar  2realist2

Rätt o riktigt. Kanske där skon klämmer, man visste nämligen om att det fanns andra intressenter, man visste också om att avtalet gick ut men hur gick det? Det är detta som är det anmärkningsvärda.

lidkoping
Gäst
lidkoping
19 September, 2011 01:08
Svarar  2realist2

Jag tycker att det är kul att Undrandeinflyttad gillar att det är si och så med läsförståelsen.
Är det sådant som kallas självkritik.