Gå direkt till Nyheten (13 timmars debatt innan regionbudget antogs)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

13 timmars debatt innan regionbudget antogs

Publicerad Tuesday, 20 September 2011, 21:20 av Björn Smitterberg

Regionfullmäktiges tvådagarssammanträde är slut. Dagarna har främst präglats av den 13 timmar långa budgetdebatten som resulterade i att fullmäktige fastslog Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012.

Förutom budgetbeslutet fattade fullmäktige även beslut om bland annat kompletteringar i krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård, en ny politisk organisation med två styrelser för primärvården, 55 miljoner kronor i bidrag till byggandet av Marieholmstunneln i Göteborg, IT-strategi för Västra Götalandsregionen och Miljöpolitiskt program.

Västra Götalandsregionen ska det kommande året investera nära tre miljarder kronor i fastigheter, utrustning och tåg. Regionfullmäktige har nu ställt sig bakom den politiska ledningens budgetförslag för 2012.

Regionfullmäktige har nu slagit fast Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012. Det innebär bland annat att man avsätter 2,8 miljarder kronor till investeringar i fastigheter, utrustning och tåg. De stora satsningarna kommer att kräva, att Västra Götalandsregionen lånar tre miljarder kronor för att täcka kortsiktiga variationer i likviditeten, det vill säga betalningsförmågan.

Skattesatsen – 10 kronor och 45 öre – blir oförändrad under nästa år. När Västra Götalandsregionen blir ensam ägare till Västtrafik (1 januari 2012) kommer en skatteväxling medföra att skattesatsen höjs med 43 öre. Detta påverkar dock inte invånarna tack vare att den kommunala skatten samtidigt sänks.

Budgeten är underbalanserad och beräknas medföra ett underskott, minus 118 miljoner kronor. Regionstyrelsen räknar dock med att uppnå balans till år 2014.