Gå direkt till Nyheten (Vänersiken har för höga halter av dioxin
Livsmedelsverket reagerar – länsstyrelsen skall besluta)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänersiken har för höga halter av dioxin
Livsmedelsverket reagerar – länsstyrelsen skall besluta

Publicerad Wednesday, 02 November 2011, 10:43 av Redaktionen

Sik från Vänern innehåller högre halter av dioxin än tillåtet. Resultatet i undersökningen har skickats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om vilka åtgärder som måste vidtas.

Livsmedelsverkets undersökning av sik fiskad i Vänern visar att fisken innehåller så höga halter dioxin att den inte kan säljas till konsumenter enligt nuvarande lagstiftning. Det betyder att fisken kan beläggas med saluförbud, vilket innebär att sik och sikrom från Vänern försvinner från butikshyllor och restauranger.

– Vi inser att det här är en dålig nyhet för yrkesfiskare, sportfiskare och konsumenter. Samtidigt är det viktigt att konsumenterna har tillgång till säkra livsmedel och tyvärr innehåller sik från Vänern för höga halter av dioxiner, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Dioxiner är cancerframkallande och påverkar fortplantningsförmågan, immunförsvaret och hormonsystemet. Dessutom påverkas utvecklingen av hjärnan och nervsystemet vilket bland annat kan ge beteendestörningar.

– Eftersom dioxinhalten är hög, fyra gånger över gränsvärdet, råder vi barn och kvinnor i barnafödande ålder att äta siken högst 2-3 gånger per år, säger Emma Halldin Ankarberg.

Det finns fiskar som får säljas i Sverige trots att dioxinhalten är högre än EU:s gränsvärde. Det beror på att Sverige sedan 2002 har ett undantag för vissa inhemska fiskar. Det är till exempel strömming samt vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Till följd av undantaget kan dessa fiskar säljas på den svenska marknaden men bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år av barn och kvinnor i barnafödande ålder. Sik finns inte med på listan av undantagna fiskar.