Gå direkt till Nyheten (Debatt: FN:s besvikelser och hopp)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: FN:s besvikelser och hopp

Publicerad Friday, 23 December 2011, 11:59 av Redaktionen

Inför julhelgen har Aleksander Gabelic, ordförande i svenska FN-förbundet skrivit en debattartikel.

FN-året 2011: Besvikelser, självrannsakan och hopp

Det gångna FN-året har i vanlig ordning bjudit på både sorge- och glädjeämnen. Tydligast minns vi den folkliga resningen i arabvärlden – hoppingivande i sin bredd och styrka, men samtidigt med en osäker utgång. Världens länder har all anledning att rannsaka sina tidigare och nuvarande relationer med regimerna i Nordafrika och Mellanöstern.

Till årets misslyckanden måste klimatmötet i Durban, Sydafrika, räknas. Trots ett slutdokument på övertid har världens länder inte kommit närmare en lösning på den globala klimatkrisen.

Ett säkerhetspolitiskt genombrott skedde när FN:s säkerhetsråd med stöd av Arabförbundet ingrep mot den libyske diktatorn Khadaffi för att skydda civila. Sverige bidrog med flygspaning till Khadaffis fall. Att den libyske diktatorn inte ställdes inför rätta utan avrättades summariskt är problematiskt.  Omvärlden måste kräva rättssäkerhet, respekt för minoriteter och bättre möjligheter för kvinnor i det nya Libyen.

Mellanösternkonflikten fortsätter att kasta sin skugga över världspolitiken. Västvärlden ser mellan fingrarna på återkommande israeliska folkrättsbrott och övergrepp mot civila och barn, senast dokumenterade i den norska tv-filmen ”Gazas tårar”. Sverige röstade, som ett av endast fjorton länder, emot ett palestinskt medlemskap i FN-organet Unesco. Hur det påverkar våra möjligheter att hävda folkrättens principer i regionen framöver återstår att se.

Ryssland och Kina har hindrat FN:s säkerhetsråd att besluta om vapenembargo och ekonomiska sanktioner mot Syrien. Under ett drygt halvår har landets regering dödat minst 5 000 personer, kanske två eller tre gånger så många, på gator och torg, i bostäder och på överfulla sjukhus. Att Arabförbundet nu tycks få sända observatörer till Syrien är bra men alltför sent för de människor som har fått betala priset för omvärldens passivitet.

Med fyra år kvar tills FN:s millenniemål ska vara uppnådda krävs kraftsamling på flera områden. Barna- och mödradödligheten minskar inte i tillräcklig takt och fortsatt höga matpriser gör att antalet hungriga är nära en miljard. Den pågående svältkatastrofen på Afrikas horn påminner om att såväl katastrofhjälp som långsiktigt politiskt arbete krävs för att stoppa hungern.

Till sist en ljusglimt från årets allra sista dagar: världen har fått en ny FN-dag. Den 11 oktober är hädanefter internationella dagen för flickor. Det bidrar till att öka medvetenheten om flickors utsatthet. Svenska FN-förbundet driver kampanjen Flicka tillsammans med FN:s befolkningsfond och FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo. Genom att gå med i Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap kan alla stödja flickors rätt att vara barn till 18 års ålder. Målet är att vi under 2012 ska bli minst 20 000 medlemmar i gruppen – lika många som antalet flickor som gifts bort varje dag. Det är också en nyttig påminnelse om att regeringars, företags och enskildas engagemang kan leda till förändring.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet