Gå direkt till Nyheten (Examen vid Högskolan Väst)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Examen vid Högskolan Väst

Publicerad Wednesday, 15 February 2012, 10:49 av Redaktionen

Pierre Wester Sonestedt, Lidköping, har avlagt lärarexamen avsedd för undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem.

Jeanette Wångdahl, Lidköping, har avlagt filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi. Studenten har under sin utbildning fullföljt Arbets- och organisationspsykologiskt program.

Lovisa Kullberg, Götene, har avlagt högskoleingenjörsexamen i maskinteknik samt teknologie kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik.

Eleonor Mouchard, Lidköping, har avlagt lärarexamen avsedd för undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem.

Caroline Gustafsson, Skara, har avlagt sjuksköterskeexamen.