Gå direkt till Nyheten (Ur Lennart Kedners bildarkiv: Pomona)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ur Lennart Kedners bildarkiv: Pomona

Publicerad Monday, 27 February 2012, 07:04 av Redaktionen

Att Pomonahuset heter som det heter beror på att det en gång stod i kvarteret Pomona, på den del av kvarteret som nu är Särnmarkshusets nordvästra gavel utmed Sveagatan, mitt för Iqbals torg.

1972 flyttades detta hus längre ned på Sveagatan till kvarteret Mercurius och sedan flytten Thornells krukmakeri & galleri.

Pomonahuset kan dateras till  1700-talets andra hälft eller möjligen början av 1800-talet. Det kan ses som ett bra exempel på ett bostadshus för välbärgad borgarklass om än inte rik sådan. Kanske var det byggt att härbärgera två familjer.

På den nya platsen fick huset sin gula färg, vilket faktiskt stämmer mer överens med ursprungsfärgen än den som syns på fotot från 1970-talet.

Det nedbrunna Hotell Läckös tomt, till vänster i bild, stod alltså obebyggd i många år.

Det gula tre-våningshuset var ett av de stenhus som representerar intentionerna i början av 1900-talet att få byggnationen i innerstaden att bli mer ”stadsmässig”; ett annat exempel är före detta Sparbankens hus mitt emot gamla Rådhuset liksom tre-våningshuset vid korsningen Stenportsgatan – Torggatan.

Nu stannade dessa intentioner av, i stort beroende på den ekonomiska utvecklingen. Därför kom De la Gardie-staden att i mycket se ut som på bild 2 , mindre hus med innergårdar och omgivande plank. Särnmarksgatan med huset till höger låg i liv med Pomonahuset och följde med vid flytten 1972.

Pomonahuset ägs av kommunen.

I nederkant på första bilden kan man se det fina marktegel, rödbrun klinker, som finns här och var som trottoarbeläggning i staden. Den här typen av marktegel började tillverkas på 1920-talet, men finns inte längre att få tag i. Ursprungligen tillverkades den i skånska Hyllinge för Höganäs räkning. Paul Lagerström på Gatukontoret berättar att kommunen alltsedan man började använda den, förmodligen på 1930-talet, sparar och sparat allt för att återanvända i miljöer av ”äldre” karaktär.

På andra bilden ser man typiska trottoarer från 1800-talet, kalkstenshällar, här är gatan asfalterad, men ända fram på 1960-talet var till exempel Särnmarksgatan ännu kullerstensbelagd.

Pomonahuset i dag.


Samma trottoar som i första bilden.

– De nytagna bildera är Bernt Blomgrens

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ralph David Thornell
Gäst
28 February, 2012 10:05

I Pomonahuset har jag bott sedan 1984 :-)