Gå direkt till Nyheten (Förslag om datalagring kan börja gälla i vår)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag om datalagring kan börja gälla i vår

Publicerad Tuesday, 13 March 2012, 15:35 av Redaktionen

Riksdagens Justitieutskottet har behandlat frågan om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv efter att den har vilat ett år.

Utskottsmajoritetens tidigare förslag till riksdagsbeslut står fast – vilket innebär ja till regeringens förslag men med tillägget att föreskrifter som regeringen utfärdar ska prövas av riksdagen.

MP, SD och V har lämnat in reservationer.

Regeringspartierna har lämnat ett särskilt yttrande när det gäller godkännandet av föreskrifter.

EU-direktivet gäller lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Syftet är att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och allmänna kommunikationsnät (Internet- och teleoperatörer) i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott.

Alla partier i utskottet utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig som tidigare bakom regeringens förslag. Enligt förslaget ska bestämmelserna om syftet med lagringsskyldigheten och vilka teknikområden som omfattas föras in i lagen om elektronisk kommunikation.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2012.

Utskottet föreslår att föreskrifter som regeringen får utfärda om datalagring ska godkännas av riksdagen. Skälet är att föreskrifterna kommer att få betydelse för lagringsskyldighetens omfattning, och därmed också för mängden uppgifter som kommer att lagras. Detta innebär i sin tur att de kan få betydelse för hur stort intrång som kommer att ske i enskilda personers integritet.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag att genomföra datalagringsdirektivet. De menar att regeringens analys av den nya lagens konsekvenser är bristfällig, och att det finns stor risk för att de lagrade uppgifterna missbrukas. Partierna ifrågasätter också om datalagring är ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet. Mp och V har också lämnat in en reservation om att regeringen ska agera inom EU för att riva upp eller omförhandla direktivet.

Sverigedemokraterna har lämnat en reservation om att trafikuppgifter inte ska få lagras utanför Sverige.