Gå direkt till Nyheten (Regionen satsar efter Saab-konkursen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionen satsar efter Saab-konkursen

Publicerad Wednesday, 21 March 2012, 16:28 av RedaktionenRegionutvecklingsnämnden beslutade om satsningar på 30 miljoner kronor per år i Trollhättan och Fyrbodal fram till år 2014 med anledning av Saabs konkurs.

I Trollhättan, som redan innan konkursen är den kommun i Västra Götaland som har högst arbetslöshet med 20 procent är effekten av SAAB:s konkurs kännbar.

Västra Götalandsregionen samarbetar med regeringen och flera aktörer i regionen om insatser och genomförandet av utvecklingsinsatserna kommer att ske i befintliga organisationer. I första hand har regeringen siktat in sig på att stötta utbildningssektorn och näringslivsutvecklingen i området. Västra Götalandsregionen har en beredskap att tillföra egna resurser för att underlätta omställningen för drabbade individer och näringslivet i regionen, liksom Trollhättans stad och övriga berörda kommuner.

Bland näringslivsinsatserna som Västra Götaland nu gör finns bland annat en utvidgning av fordonskommunernas omställningsprojekt, förstärkning av Innovatum i Trollhättan och ett program för energi- och klimatteknik lett av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen vill också förbättra pendlingsmöjligheterna för de arbetssökande i Fyrbodal samt utveckla transportinfrastrukturen.

Skaraborgsprogrammet 2.0 är ett samproduktionsprogram som sträcker sig över tre år och som syftar till att öka takten för näringslivsutveckling i Skaraborg och för att öka områdets attraktionskraft. Programmets inriktning är främst att utveckla infrastrukturen mellan utbildning och forskning och samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Programmet är en fortsättning av Skaraborgsprogrammet 1.0, där man nu ska dra erfarenheter från det första programmet och vidareutveckla områden där man identifierat särskilda behov.

Gothia Innovation ansvarar för delar inom programmet som bland annat handlar om ökat entreprenörskap och en utvecklad IT-bransch. Högskolan i Skövde vill skapa ett system för kunskapsöverföring som ska innefatta ett mentorprogram som bland annat syftar till att kvalitetsmässigt förbättra kontakten mellan studenter och arbetsmarknad i Skaraborg. Ett annat fokusområde högskolan har för satsningarna är Livslångt lärande, som ska utveckla det kursutbud som låg inom Skaraborgsprogrammet 1.0. Regionutvecklingsnämnden stödjer Gothia Innovation och Högskolan i Skövde med vardera 1,8 miljoner kronor under det första året.