Gå direkt till Nyheten (Hjärtskolan (avsnitt 4))

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hjärtskolan (avsnitt 4)

Publicerad Wednesday, 12 September 2012, 11:13 av Tore Sahlström

Det fjärde avsnittet av Hjärtskolan där Tore Sahlström berättar om hur vi kan göra livet lättare för hjärtat handlar om reaktioner och funderingar kring livets sårbarhet.

Det var kuratorn och socionomen vid Skaraborgs sjukhus Ewa Allansdotter som tillsammans med sjukhusprästen Anita Ingvarsdotter, som talade om detta viktiga tema. Både kuratorns och prästens insatser riktar sig till både patienter och anhöriga. Kuratorn kan ge råd om samhällstöd och samtalsstöd mm till närstående. Kuratorn kan också vara en länk till andra myndigheter som exp. Försäkringskassa samt andra kontakter som, behövs när en kris som uppstår. Prästen kan komma in även om det inte gäller trosfrågor- men prästen står alltid för de värderingar, som kyrkan står för.

Ordet KRIS (kommer från grekiska krisis och betyder avgörande vändning) är ett laddat ord – ordet används ofta vid stora katastrofer. Kris kan också vara, när det vanliga livet bryts av någon anledning exp av en allvarlig sjukdom. När en människa går igenom en allvarlig sjukdom eller skada, och behöver uppsöka sjukvården, blir livskriserna automatiskt något som, kommer att angå både patienter och anhöriga. En allvarlig sjukdom innebär inte bara fysiska besvär, utan livets grundvalar kan komma i gungning. De existentiella frågorna aktiveras, och blir plötsligt påträngande .

”Varför har detta drabbat mig? Kommer jag att dö? Vad är meningen med allt det här”?

Livet är allt som händer oss-uppgjorda planer får vi lägga ner, om något allvarligt händer oss. Vi lever i en falsk trygghet- det kan ju faktiskt hända något under livets gång. När livet bara rullar på, är allt bra, men drabbas man av någon allvarlig sjukdom, samt en kris vänder detta upp och ned på tillvaron. Saker som tidigare var självklara ses nu med nya ögon. Självbilden kan förändras från att ha varit frisk, så måste man helt plötsligt anpassa sig till det faktum, att man drabbats av en allvarlig sjukdom.

Att hamna i kris påverkar hela livsexistensen. Det ger upphov till känslomässiga reaktioner ,som ångest, nedstämdhet, och skuldkänslor. Relationer runtomkring påverkas också, då man även kan bli lättirriterad på småsaker. Även de anhöriga påverkas lika mycket som den drabbade. Ofta räcker det att bara finnas bredvid den som är sjuk-ord är inte alltid det viktigaste. För den anhörige kan det också vara bra att få samtala med någon utomstående vid en uppkommen kris.

Att drabbas av en hjärtsjukdom är en omskakande upplevelse, som inte bara berör kroppens funktion, utan även i hög grad känslolivet. Hjärtat är det organ som kanske mer än något annat är symboliskt förknippat med liv och död- och starka känslor. Strax efter en hjärtoperation så finns en hel del aktiviteter som bla. sjukgymnastik och samtal med läkare och övrig personal, som gör att man skingrar sina tankar.

Ett intressant tal om livet och dess sårbarhet samt kriser höll kuratorn Ewa Allansdotter och sjukhuskyrkans präst Anita Ingvarsdotter vid Hjärtskolans fjärde lektion.

– Väl hemma efter en tid så kommer det funderingar vad som hänt, och man känner oro för framtiden. Då är det viktigt att ta hand om sig själv, och kuratorn Ewa Allansdotter kom med följande som hon kallade ”Att ta hand om sig självpunkter”

*Gör dig medveten om vad som är viktigt för dig i livet.
*Träna dig på att kunna uttrycka vad Du känner.
*Tillåt dig att vila.
*Träna avslappning.
*Lär dig säga nej och sätt gränser.
*Acceptera hjälp.
*Fysisk aktivitet.
*Prata med andra människor, dela tankar, känslor och upplevelser. Gärna med dem som varit med om samma sak.
*Låt läkningsprocessen av krisen ta den tid den behöver. Den går inte att påskynda.
*Träna din förmåga att vara närvarande i nuet och njuta.
*Unna sig må bra saker.

Livet är allt som händer oss-det är livsfarligt att leva – man kan dö. Det vet vi alla-så det gäller att ta tillvara på nuet, och försöka njuta av det, så gott det går, trots de kriser som uppkommer under livets gång. Livskris behöver inte vara slutet, utan början på något nytt. Att ta sig igenom en kris kan dock ta olika lång tid för olika människor.

Ett intressant tal om livet och dess sårbarhet samt kriser höll kuratorn Ewa Allansdotter och sjukhuskyrkans präst Anita Ingvarsdotter vid Hjärtskolans fjärde lektion.