Gå direkt till Nyheten (Vill ha projekt för hållbart fiske i hela Vänern)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vill ha projekt för hållbart fiske i hela Vänern

Publicerad Friday, 05 December 2014, 11:34 av - Inskickat material

I dagarna lämnas en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i hela Vänern.

Projektledare för arbetet har varit Ove Ringsby, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Strategin har arbetats fram i bred dialog med Leader-fonder, myndigheter, yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda. Den övergripande visionen är ” Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden”.

Tre övergripande målsättningar har utformats:
• Vänern – en tillväxtregion och ett starkt varumärke
• Fiske i balans – med hälsosamma produkter
• God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling

vanersik

Under 2009-2015 driver Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ett Fiskeområde finansierat av EUs fiskerifond, Västra Götalandsregionen och Biosfärområdets tre kommuner: Lidköping, Götene och Mariestad.

Syftet med det projektet är att utveckla en hållbar fiskenäring i biosfärområdet.

Stort fokus har ägnats nya former för samarbete som kan ge ett högre förädlingsvärde på produkter eller tjänster. Verksamheten har varit framgångsrik på många sätt och har bl a bidragit till den nyligen lanserade Vänerlöjrommen. Drygt 20 projekt har godkänts och totalt 11 miljoner kronor har satsats på olika utvecklingsåtgärder kopplade till fiskenäringen i Biosfärområdet.

Det har också utförts en förberedande studie kring möjligheterna att bilda ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern inför kommande programperiod i EU. Kommunerna runt Vänern har generellt visat både intresse och engagemang för idén, liksom fiskets företrädare såväl inom yrkes- som sportfiskeområdet. Signalerna från regionalt och statligt håll är också övervägande positiva.

Besked från Jordbruksverket väntas i vinter.