Gå direkt till Nyheten (Oron för utvecklingen i omvärlden ökar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Oron för utvecklingen i omvärlden ökar

Publicerad Sunday, 11 January 2015, 18:45 av Redaktionen

MSB:s undersökning ”Opinioner 2014” visar att oron för den politiska situationen i världen, utvecklingen i Mellanöstern och i Ryssland har ökat markant. Samtidigt kan konstateras ett ökat stöd för ett värnpliktsbaserat militärt försvar och för ökade försvarsanslag. För första gången i våra mätningar är det fler som tycker att Sverige ska söka medlemskap i Nato än som inte tycker det.
Det skriver MSB i ett pressmeddelande.

I den årligen återkommande undersökningen ”Opinioner” mäter MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik. Undersökningen genomfördes som en webbenkät under oktober till november 2014.

Samtidigt som Sverige ses som ett bra och tryggt land att leva i ökar oron för vad som händer i omvärlden. Andelen som känner oro för den politiska situationen i världen har ökat från 58 till 68 procent mellan 2013 och 2014. Även andelen som oroar sig för utvecklingen i Mellanöstern har ökat signifikant under 2014., Den procentuellt största ökningen gäller dock oron för utvecklingen i Ryssland (som ökat från 45 till 73 procent mellan 2013 och 2014). Risken för militära konflikter i Europa upplevs också som mer överhängande; 40 procent upplever oro 2014 jämfört med 25 procent 2013.

Som en ganska naturlig följd har stödet för ett militärt försvar ökat signifikant sedan 2013 och andelen som absolut anser att vi bör ha ett sådant ligger på drygt 60 procent jämfört med förra årets 52 procent. Andelen som föredrar värnpliktsbaserat försvar ökar medan andelen förespråkare för ett yrkesförsvar minskar. Nästan 60 procent av befolkningen anser att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör öka, vilket innebär en ökning med närmare 20 procentenheter jämfört med 2013 och en fördubbling sedan 2012.

Det finns en fortsatt tilltro till att omvärlden kommer till hjälp om svåra händelser skulle drabba Sverige. Ett paradigmskifte har också skett när det gäller opinionen för ett svenskt medlemskap i Nato. Andelen som är för ett medlemskap är nu 48 procent och därmed drygt 10 procentenheter större än den andel som anser att Sverige även fortsatt bör stå utanför Nato.

Resultaten i Opinioner speglas i stort av en motsvarande undersökning gjord i Finland, också den under hösten 2014. Uttryck för en ökad känsla av otrygghet inför framtiden, en markant ökning av oron för utvecklingen i Ryssland, en mer pessimistisk syn på det militära hotläget i närområdet på medellång sikt och en majoritet för en ökning av försvarsanslagen framkommer i båda ländernas undersökningar.