Gå direkt till Nyheten (Bernt Blomgren på fiskekonferens i Spiken:
“Staten bör ta sitt ägaransvar för Vänern på allvar!”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bernt Blomgren på fiskekonferens i Spiken:
“Staten bör ta sitt ägaransvar för Vänern på allvar!”

Publicerad Saturday, 31 January 2015, 12:27 av Redaktionen

Spiken-1_150131Staten bör ta sitt ägaransvar för Vänern på allvar!
Det var ett av de krav som väckte störst uppslutning när man diskuterade på den avslutande summeringen under Nationell Fiskekonferens som hölls i Lidköping under torsdag och fredag. Hela fredagen ägnades åt besök på Spiken. Spikenföretagarna Mikael Nylander och Ulrika Gustavsson var värdar och guidade runt och informerade om fiskeläget och verksamheterna där ur olika aspekter. De arrangerade även smakprovning av delikat löjrom och fiskpaté ur egen fatabur.

Värd för konferensen var Biosfärsområdet/Fiskeområde Vänerskärgården Kinnekulle som lockade ett 80-tal deltagare representerande insjöfisket; organisationer, enskilda fiskare, myndigheter, men även turistnäringen runt Vänern.

Ämnet för sammankomsten var Fiskeområdets slutredovisning av projektet Livskraftigt fiske i Vänern som startade 2009. Resultatet skall nu läggas som grund för ytterligare ett projekt om 20 miljoner, som likt det förra, skall finansieras av EU och Sverige, hälften vardera. Samtidigt skall det nya Fiskeområdet innefatta samtliga kommuner runt Vänern.

spikenandersjonsson_150131Anders Jonsson, Spikenfiskare sedan 1973, berättade om Spikens historia och dagens fiskeläge som påbörjades 1980 med medel från stat och kommun.
Anders Jonsson är en av fem aktiva yrkesfiskare vid Spiken.

Målet för det gamla liksom det nya kan sammanfattas med:
Hållbart fiske i Vänern som kan ge sysselsättning och utkomst för den lokala fiskenäringen i kombination med förädling, innovation, marknadsföring och turism, allt med iakttagande av miljöhänsyn.

loejromlogoFörsäljningsloggan som tagits fram i ett av delprojekten i det nu avslutade Livskraftig fiske i Vänern.

Kring Vänern finns ett 80-tal licensierade fiskare varav ett 30-tal är aktiva på heltid, tyvärr är lönsamheten skral och därmed också återväxten på yrkesfiskare.

– Men, menade projektansvarige Ove Ringsby, någon större ökning av antalet yrkesfiskare kan man inte räkna med om fisket i Vänern skall vara hållbart för framtiden. En sysselsättningsökning ligger därför på förädling och turism.

Däremot kanske man kan tänka sig ett större uttag.  Spikenfiskaren Anders Jansson påpekade att den undermåliga och bristfälliga statistikföringen för fisket i Vänern gjorde att man inte hade någon bra skattning av storleken på förekomsten av de begärliga fisksorterna.

Som många påpekade under summeringen är Vänerområdet ganska “okänt” för den stora allmänheten i landet – man borde därför satsa på marknadsföring av själva området. Och som någon utbrast spontant :
– I Stockholm vet de inte var Vänern ligger.

matsingemarsson_150131Mats Ingemarsson, ordförande i Svenska insjöfiskarnas centralförbund (SIC), förmedlade positiva uppgifter svenskt insjöfiske och dess lönsamhet.

Med utgångspunkt från Vänern är det lätt att tro att läget för landetsinsjöfiske är dystert, men så är inte fallet alls. Ordföranden för Svenska Insjöfiskarnas centralförbund, Mats Ingemarsson, berättade att insjöfisket i stort är lönsamt med stigande efterfrågan och bra priser. Som exempel tog han Hjälmaren och Mälaren där gös, kräfta och ål är de mest lönsamma sorterna samt att där finns till och med intresserade som står på kö för att bli yrkesfiskare.

Så, kan man fråga sig, varför skulle inte Vänerfisket kunna bli lika lönsamt, med tanke på att Vänern, tredje största sjö i Europa, är fem gånger så stort som Mälaren och elva (!) gånger större än Hjälmaren.

fiskekonf_150131Mycket nöjda med de två dagarna liksom deltagarna kunde Biosfärområdets Pernilla Kristiansson och Ove Ringsby, som  höll i såväl de organisatoriska trådarna som redovisning, diskussion och summering under konferensen, avsluta fredagen tillsammans med deltagare med lunch å Sjöboden.

Men det finns ljuspunkter även för Vänern. Turistchefen i Åmål, Håkan Jarnryd, kunde berätta en solskenshistoria under rubriken innovation. En ung dam i Åmål tog sig för att fiska mört förra sommaren. Hon behandlade mörten och saluförde den som Mörtansjovis, som trots högt pris sålde bra bland konnässörerna i Stockholm.

Konferensen ägnade fredagen åt besök på Spiken där man guidades och informerades om verksamheten och historiken där, samt fick avnjuta en aptitretare på löjrom med Vänerpaté. Dagen avslutades med lunch på Sjöboden.

(© Lidköpingsnytt, Bernt Blomgren. www.lidkopingsnytt.nu)