Gå direkt till Nyheten (Bönder kan drabbas hårt av nya regler för vatten
Kostnaden beräknas för Lidköpings bönder till 1,8 miljarder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bönder kan drabbas hårt av nya regler för vatten
Kostnaden beräknas för Lidköpings bönder till 1,8 miljarder

Publicerad Wednesday, 04 February 2015, 12:22 av Björn Smitterberg

lidan-tressberg-arkivAntingen måste livsmedelspriserna höjas rejält, eller också minskar den svenska livsmedelsproduktionen – som redan i dag bara når till 50 procent av efterfrågan. Det är skarpa hot som nått Lidköpings lantbrukare. Bakgrunden är att EU kräver att vattnet skyddas, bl a från övergödning. Det kostar Lidköpings bönder 1,8 miljarder kronor. Nu hoppas LRF kunna minska hotet, och lätta trycket.

De svenska lantbrukarna drabbas hårt av ett beslut som nu går ut på remiss. Bara Lidköpi9ngs lantbrukare måste på några år punga ut med 1,8 miljarder i olika åtgärder. För Sveriges bönder kan det bli 6 miljarder per år!

Det här förslaget har utarbetats av tjänstemän inom statsförvaltningen och EU. Det tar bara hänsyn till miljömål – inte kraven på produktion av livsmedel. En rad åtgärder måste vidtas. Flera är av godo, enligt lantbrukare som på tisdagen deltog i årsstämman för LRF:s kommungrupp i Lidköping. Men totalt sett blir priset alldeles för högt, inte minst med tanke på att många åtgärder redan vidtagits.

monika-didriksson-lrf_15020Monika Didriksson är vice ordförande i LRF Västra Götaland. Hon har satt sig in i vad Vattenförvaltningen kommer att innebära för bl a bönderna i västra Götaland. – Det är lätt att drunkna i detta, sa hon bl a.

Vattenförvaltningen är ett europeiskt program för att skydda vatten och skapa en hållbar vattenanvändning. Detta drabbar inte bara lantbrukare – utan även kommunerna.

– Vi har försökt diskutera detta med kommunledningen, men den arbetar enbart utifrån det kommunala perspektivet och utan hänsyn till livsmedelsproduktionen eller landsbygdens framtid.

Monika Didriksson bekräftade att det är enorma kostnader som enligt förslaget skall slås ut över lantbruket. Bl a skall det tas mängder av vattenprover – som bönderna får betala.

– Det kommer inte att bli pengar över till andra investeringar och utveckling för de bönder som kommer att klara kostnaderna.

Bl a krävs att 300 småskaliga vattenkraftverk i Västra Götaland rivs. De bidrar i dag till energiförsörjningen och ger inkomster. Men nu skall biotoper som varit borta i kanske ett sekel återställas.

Bara i Lidköpings kommuns jordbruks- och skogsmarker är det åtgärder som skall göras i 3.800 så kallade skyddszoner, 3.000 hektar våtmark, 309 hektar kantzoner, 16 mil diken skall ses över. Det handlar också om att åtgärda enskilda avlopp – men det är en del där Lidköpings kommun kommit ganska långt.

Det här är utdrag ur den sammanställning som gjorts av LRF:s kommungrupp med stöd av LRF:s experter:

Flera av åtgärderna skall vara avklarade redan 2020, andra skall klaras under längre tidsperioder men påbörjas 2016, om förslaget antas.

För Lidköpingsböndernas del handlar det bl a om:
Anpassade skyddszoner på 3.829 hektar åkermark, kostnad 5,7 miljoner kronor
Ekologiska kantzoner på 309 hektar för 1,4 miljoner kronor
Fiskvägar eller rivning av vandringhinder 1,6 miljoner kronor
Kalkfilterdiken för 3.350 hektar 23,4 miljoner kronor
Strukturkalkning 31,2 miljoner kronor
Tvåstegsdikning 155,6 miljoner kronor
Minskning av fosforläckage vid gödselspridning 286,3 miljoner kronor
Våtmarker för näringsretention för 839 miljoner kronor

… så kan uppräkningen fortsätta och den slutar på 1.862.015.000 kronor – 1.862 miljoner kronor.

För Sveriges bönder som helhet handlar det om flera miljarder – varje år!

© Lidköpingsnytt – www.lidkopingsnytt.nu

 

 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
4 February, 2015 12:51

Med tanke på att bankerna fick 16 miljarder på ett bräde av Alliansen så kan det inte vara så svårt att fördela om pengar från bankerna till jordbruket nu om behovet finns.