Gå direkt till Nyheten (Motion på LRF-Lidköping: Förstärk svensk livsmedelsproduktion)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Motion på LRF-Lidköping: Förstärk svensk livsmedelsproduktion

Publicerad Wednesday, 04 February 2015, 11:18 av Björn Smitterberg

spannmaalNär LRF:s kommungrupp i Lidköping hade stämma på tisdagskvällen hade man flera motioner att ta hand om. Några handlade om att förstärka den svenska livsmedelsproduktionen – att konsumenterna skulle uppleva att svenskt är bra.

Bl a diskuterades den negativa klang som uppstått genom diskussion om att liksom i utlandet låta suggan få minskad rörelsefrihet dagarna efter grisning. Den debatt som uppstått om detta kan innebära att konsumenter känner sig lurade och det krävdes att LRF centralt agerar för att klargöra att svenska bönder inte fixerar suggorna – inte så länge djurskyddet inte tillåter det.

Stellan Ericsson i Tun vill att svenska livsmedel skall få en gemensam märkning, kopplad till en hemsida på internet där konsumenterna kan få full information om matvarorna. I dag kommer hälften av de svenska konsumenternas mat från utlandet. Det oroar bönderna.

Från Bengt Nilsson i Tådene kom förslag att LRF skall verka för att de statliga bidragen till enskilda och samfällda vägar ska öka – inte minska.

Förslagen antogs och skall tas upp på regionstämman den 23 mars.

svederberghoger-lrf-150204Carl-Fredrik Svederberg, till höger, tar en kopp kaffe tillsammans med Niklas Johansson, i stämmopausen.

När stämman på tisdagen hade val att förrätta blev det så här:
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande,
Charlotte Andersson
Lars Eliasson
Håkan Eriksson
Jens Gustafsson
Krister Ivarsson
Kristine Ivarsson
Erik Pettersson
Peter Rahm och
Kent Thorstensson.
Thorwald Carlsson har avsagt sig och efterträds av Maria Boklund, Kålland Åsaka.

Styrelsen valdes också till representanter från Lidköpings kommungrupp till regionstämman, där Kjell Abelsson ersätter Carl-Fredrik Svederberg – som är med på stämman men på annat mandat.

Ur verksamhetsberättelsen för 2014 kan nämnas:
– Har inför valet i höstas träffat alla politiska partier utom Folkpartiet
– Diskuterat behov av vägupprustningar och rangordnat dessa
– Deltagit i diskussion om cykelväg vid Tolsjö
– Deltagit i möten om Vänerns reglering
– Fördelat stöd för strukturkalkning.
Dessutom har det förekommit frågor om kommunens upphandling – som ska fortsätta diskuteras, vindkraft, avloppsfrågor, vattenskydd, bredband och mycket annat som är hjärtefrågor i landsbygdsutveckling.

LRF har 1.310 medlemmar i Lidköpings kommun.