Gå direkt till Nyheten (Inflyttning i Hamnstaden tidigast 2022
Ny utredning om nytt reningsverk – troligen i Hovby)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Inflyttning i Hamnstaden tidigast 2022
Ny utredning om nytt reningsverk – troligen i Hovby

Publicerad Monday, 23 March 2015, 16:51 av Björn Smitterberg

hamnstadeng_140225Första inflyttningen i Hamnstaden flyttas åter fram i tiden. Tidigast 2022 står det nu på planerna som den politiska styrgruppen för Hamnstaden i Lidköping presenterade vid ett pressmöte i eftermiddag. Ett nytt, mycket modernt, reningsverk kan komma att byggas någonstans på Hovbyfältet. Med ny teknik skall påverkan på omgivningen bli minimal – så vida man inte räknar med kostnaden – uppemot 600 miljoner kronor.
Arkivbild: Projektplanen för ett år sedan.

– Men det är en investering för lång tid framöver, sa kommunalrådet Kjell Hedvall (S) och representanter  för övriga partier instämde.

Kostnaden kommer troligen att delas mellan kommunens budget och VA-kollektivet.

– Men det behöver inte bli en chockhöjning för VA-kunderna – för troligen blir driftskostnaderna lägre med ett nytt, sa Bertil Jonsson (M).

Förseningen oroar, och det medförde i dag diskussioner om att bygga nya bostäder på annat håll i Lidköping. Flera olika områden diskuterades, utan att närmare specificeras.

– Vi kan inte vara utan nya bostäder så länge som Hamnstaden dröjer, sa Bertil Jonsson och aktualiserade bl a frågan om en ny idrottsplats så att Framnäs kan bebyggas.

paerjonsonbertiljons– Det visade sig att nyhbygge är bästa alternativet, sa Bertil Jonsson (M), till höger och fick medhåll av Pär Johnson, (Fp).
I bakgrunden en tavla av en fisk som lever i rent vatten – Vänern?

Det nya reningsverket kommer av allt att döma hamna på Hovbyfältet – men alldeles helt säkert är det inte. Det är det mest troliga området. Var det hamnar på det fältet är oklart.

– Vi har mark mellan Lidan och Skaravägen, sa Kjell Hedvall i en kommentar till lokaliseringen.

Alternativet Filsbäck och Kartåsen har lagts undan – det skulle bli för tekniskt besvärligt. Man behöver använda Lidan för att sprida det vatten som ändå ska komma från reningsverket. Dessutom har kommunens politiker lovat Filsbäcksbor att inte göra något ytterligare störande efter biogasanläggningen och motorarenan.

goranlarsson_kjelljonas1503Sammanbitet var det för Kjell Hedvall och Jonas Sundström (s), medan Göran Larsson var glad för enigheten – för miljöns och klimatets skull.

Slammet skall omhändertas med ny teknik och delas i gas, olja och kol, eller förbrännas i Värmeverket vars aska sedan omhändertas för att utvinna fosfor. Båda metoderna är på försöksstadierna men uppges vara lovande. det betyder att det kostsamma hanteringen med slam försvinner.

Ändå var slamtransporten en av de viktigaste sakerna för att få den politiska majoriteten att ändra sig. Allianspartierna har i flera år påtalat att reningsverket borde ersättas med ett nytt – det nuvarande har  tillstånd fram till 1930 och klarar inte moderna krav. Då man tänkte sig att modernisera det nuvarande talades om rör till Kartåsen för slammet – till en kostnad av över 100 miljoner kronor.

– Det är kostnadsberäkningarna som fått oss att ändra oss, sa Kjell Hedvall som tidigare varit motståndare till ett nytt verk. Nu visar det sig att en modernisering kostar nästan lika mycket som ett nytt, samtidigt som ett nytt verk frigör mark på Hamnstadsområdet.

Så mycket längre har man inte kommit i dag – en utredning ska göras, det kommer att  bli möjligt för allmänheten att få information och ställa frågor genom utställningar och informationsmöten. Men ingenting är bestämt i tid. Men helt klart är att innan ett nytt reningsverk har börjat byggas kommer heller inga bostäder att påbörjas i Hamnstaden.

– Nu har vi koncensus, sa miljöpartisten Göran Larsson. Det känns bra.

kentfolkesson_150323 Alla partier höll med, även om centerns Kent Folkesson tyckte att beslutet kunnat tas för flera år sedan.

Allianspartiernas företrädare har gjort skriftliga uttalanden: Dessa återges här:

– Allianspartierna har under lång tid drivit frågan om att flytta avloppsreningsverket från hamnstadsområdet till annan plats. Att nu även Majoriteten anslutit sig till detta är glädjande. Det ger oss möjligheter att få fram en godkänd detaljplan över området och låser inte in ett reningsverk i ett nytt bostadsområde, vi frigör dessutom värdefull mark.

– De analyser som gjorts i kombination med erfarenheter från översvämningen 2000-2001 visar att betydande investeringar behöver göras om reningsverket skulle vara kvar på nuvarande plats. Detta för att minska risken för att verket skall slås ut. En flytt ger helt nya förutsättningar att göra rätt från början och säkra en samhällsviktig funktion som hela samhället är beroende av.

– Vi kan konstatera att det tar ganska många år innan ett byggande i hamnstaden kommer till stånd. Detta innebär att bostadsbyggande i flerfamiljshus måste till på andra platser i kommunen. Vi har presenterat förslag när det gäller byggande i andra delar av Framnäsområdet. Vi kan inte stå stilla i bostadsbyggande i nästan 10-talet år.

– Vi ser möjligheter till byggande av flerfamiljshus i andra delar av området kring Framnäs. Den exakta placeringen måste dock vara föremål för ytterligare diskussioner. En faktor här är Kronocampingens behov av yta för utveckling av sin verksamhet. Vi har uppfattningen att deras utvecklingsyta kommer att riktas in mot stadsbebyggelsen, vilken är gynnsamt för besöksnäringen. Dessa ytor, där byggande kan ske, har tydliga fördelar, sjönära boende och en färdigställd infrastruktur med måttliga förändringar finns.

– Marken där Framnäs Idrottsplats nu ligger är en mycket stor resurs. Samtliga allianspartier har tidigare utryckt att denna yta kan diskuteras under förutsättning av att ny plats för en modern idrottsplats anvisas och att en sådan också byggs. Här är investeringskostnaden okänd och finansieringen inte heller helt enkel att hantera

Kent Folkesson:
– Inom Centerpartiet ser vi med glädje på hur en nybyggnation av reningsverket skapar vi möjligheter till en bättre miljö. Ny teknik kan hantera mediciner och andra kemikalier så att vi slipper få ut dem i miljön. Vi har hela tiden varit för hamnstaden och ser det inte bara som ett bostadsprojekt utan även som ett miljöprojekt. Vi kan nu fortsätta med sanering och göra området attraktivt och bra.

Stefan Gustafsson:
– Vi i Kristdemokraterna har hela tiden varit för en flytt av reningsverket då det öppnar upp för ytterligare markområde som kan bebyggas. Inom Kristdemokraterna har vi hela tiden sett positivt på hamnstadsprojektet och ser flera möjligheter till bebyggelse i området såsom nuvarande Framnäs IP m.m.

Pär Johnson:
– Inom Folkpartiet är vi glada att vårt envisa krav på alternativa lösningar och styrning ger resultat och öppnar upp tidigare låsningar.  Vi har fokus på att området blir både ett rekreationsområde med strandliv, badhus och bassängbad för Lidköpingsbor och turister samt ett attraktivt bostadsområde med flera olika lägenhetsalternativ och kostnader

Bertil Jonsson och Rasmus Möller:
– När reningsverket flyttas ser vi inom Moderaterna en möjlighet att till fortsatt diskussion om Hamnstaden men det är ytterligare frågetecken som behöver rätas ut. Vi Moderater vill se på fler ytor för byggnation i området och framför allt måste helheten hänga ihop nu går processen vidare till nästa steg som är frågan om hur stadsbilden kan komma att se ut.

 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Funderar
Gäst
Funderar
24 March, 2015 12:58

Varför inte flytta hl-båtar och däckfirman brevid och bygga bostäder där? Där kan man bygga högt utan att skymma andra bostäders sol eftersom framnäs köpcentrum ligger norrut… Skövde har ju byggt höga hus brevid järnvägen som faktiskt trafikeras mer… Flytt och inlösen och rivning av hl-båtar och däckfirman är ju peanuts jämfört med sanering och reningsverksflytt mm… Centralt läge och nära tåg och handel… Kan det bli bättre?