Gå direkt till Nyheten (VA-förslaget antogs inte – ny utredning)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

VA-förslaget antogs inte – ny utredning

Publicerad Monday, 30 March 2015, 21:18 av Björn Smitterberg

– Vi har inte längre enighet om VA-taxan för VA-föreningarna på landsbygden – därför föreslår jag återremiss, sa Kjell Hedvall, och vände därmed på hela debatten som började med att såväl Centerpartiet och Folkpartiet gjort tilläggsförslag.

– De frågor som nu ställts välter enigheten – och jag ville ha enigt beslut.

Kent Folkesson, C, sade att frågorna har ställts tidigare, men inte kommit med.

– Jag har kapitulerat för jag såg inte möjlighet att få igenom det jag ville. Landsbygden står för en väsentlig miljöinsats genom avloppsreningen.

Tilläggsförslagen handlade om att få rättvisa siffror i taxorna, samt att bönder inte ska behöva betala avloppsavgift för vatten som inte går till avloppet. Folkpartiet ville även ha en avstämning 2017.

Beslutet blev att ärendet ska åter till kommunstyrelsen – vilket applåderades av en stor grupp medlemmar i VA-föreningar som satt på åskådarplats i fullmäktigesalen.

Roger Synnerdahl, som talesman för VA-föreningarna, är nöjd med att ärendet återvänder till Stadshusdets förvaltningar för ny utredning, så att föreningarnas synpunkter an inarbetas bättre.