Gå direkt till Nyheten (Statistiskt om arbetskraft, val, bolån och BNP)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Statistiskt om arbetskraft, val, bolån och BNP

Publicerad Friday, 29 May 2015, 10:37 av Redaktionen

Arbetskraftskostnaderna ökade i mars
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars beräknats till 115,6 för arbetare och 119,1 för tjänstemän. Sedan mars 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7 procent för arbetare och 2,7 procent för tjänstemän.
Läs mer

Stora skillnader i valdeltagande efter utbildningsnivå
Valdeltagandet ökade i 2014 års val, men det ökade inte i alla delar av landet och det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland annat är andelen röstande betydligt större bland högutbildade, i synnerhet i EU-valet.
Läs mer

Hushållens bolån bidrar till ökad utlåningstillväxt
Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll från monetära finansinstitut (MFI) ökade med 0,2 procentenheter, från 6,3 procent (reviderad) i mars till 6,5 procent i april. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 128 miljarder kronor. Det är en ökning med 187 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år, varav bostadslånen stod för 164 miljarder.
Läs mer

BNP ökade med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,4 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2014. Byggproduktionen och tjänsteproduktionen bidrog till ökningen. På användningssidan var det framförallt investeringar i bostäder samt maskiner och inventarier som ökade. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet föregående år steg BNP med 2,5 procent.
Läs mer

– Källa www.scb.se