Gå direkt till Nyheten (Beslut i Miljö- och byggnämnden)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Beslut i Miljö- och byggnämnden

Publicerad Thursday, 18 June 2015, 11:29 av Redaktionen

lopVid sitt sammanträde på onsdagen beslutade Miljö- och byggnämnden bl a att stoppa en utbyggnad av en hamn i Hörviken på grund av dålig anslutningsväg. Nämnden var inte enig i det fallet, allianspartierna ville godkänna.

Det är en liten hamn vid Otterstads-Eke som vill utöka hamnplatserna. De har fått strandskyddsdispens av länsstyrelsen, men det oeniga beslutet innebär ändå att utbyggnaden måste avvakta att översiktsplanen blir klar. I bästa fall tar det ett år, troligen mer. Och strandskyddsdispensen gäller bara om bygget sker inom två år.

I övrigt kan nämnas:

– Lina Jönsson och Fredrik Jansson för bygga villa med garage på Berget 1:1, Kållandsö
– Fyrkantens Förvaltning får ett tioårigt tillstånd att bygga om en affärslokal i Tändsticksfabriken till Sportsbar. Tillståndet är tillfälligt för att ombyggnaden inte ska behöva vänta på detaljplaneändring. I lokalen har tidigare Fridas Heminredning funnits.
– En sökande som vill bygga villa på Östby 1:21 fick avslag – det kommer att hamna för nära en korridor för ny väg.
– Läckö Bygg & Mark AB får positivt förhandsb esked på en villa med garage på Sunnegata 1:46, nära Traneberg.
– I anslutning till den serviceanläggning som byggs för Nobinas bussar vid Roddargatan.
– Hasse Stenmark, Lidköping, får dispens från strandskydd för ett mindre hus för båtskydd vid Järna i Rackeby.
– Glenn Sjöström får dispens från strandskyddet för att bygga till villa med bl a carport på Kedum 3:5.
– Charles Jansson, Lidköping, får dispens från strandskyddet för att bygga villa på Häljestorp 1:3.
– En mindre hamn vid Sunnerby och Kvittorp – med en privatperson och flera medlemmar i en samfällighetsförening – som ägare får restaurera hamnen och bygga ut den. Dispensen från strandskyddet gäller muddring, vassröjning, renovering samt ändring av brygga och ny pir.

Det kan vara värt att påpeka: Strandskyddsdispens granskas av länsstyrelsen som kan ändra besluten inom några veckor.