Gå direkt till Nyheten (Höga gifthalter efter brandskum vid F7
Provtagning på Vänerfisk skall ske)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Höga gifthalter efter brandskum vid F7
Provtagning på Vänerfisk skall ske

Publicerad Wednesday, 24 June 2015, 14:58 av Redaktionen

I hela landet pågår nu undersökningar på platser där brandmän övat med ett brandskum som innehåller perfluorerade ämnen (PFAS). Vid kontroll vid F7 Såtenäs har höga värden uppnåtts, men situationen är ändå sådan att risken för förgiftningar bedöms liten eftersom grundvatten från området inte används.
Anmälan har skett till Miljö och Hälsa vid Lidköpings kommun.I rapporten till Lidköpings kommun skriver Flygvapnet:

Det pågår ett nationellt arbete med att analysera och kartlägga förekomsten av så kallade perfluorerade ämnen (PFAS) i mark och vatten vid flygplatser och gamla brandövningsplatser, bland annat inom Försvarsmaktens verksamhet. På uppdrag av Försvarsmakten har en miljöteknisk undersökning av Skaraborgs Flygflottilj F7 genomförts.

Brandsläckningsskum som användes på flygplatsens brandövningsplatser har innehållit PFAS. Det har visat sig att flera PFAS‐ämnen kan ha negativa hälsoeffekter, men i dagsläget saknas nationella riktvärden för halter i mark och grundvatten. Detta försvårar bedömningen av hur allvarliga föroreningarna är.

I rapporten redovisas höga halter av PFAS i jord och grundvatten inom brandövningsplatsen och att ämnena sprids till omgivningen. Föroreningarna från området sprids främst via ytvattnet. Risken för spridning via grundvatten bedöms som liten. Grundvatten används för närvarande inte som dricksvatten inom eller omedelbart utanför flottiljområdet och något framtida grundvattenuttag inom flottiljområdet är ej planerat.

Undersökningen har gett en översiktlig bild av läget. Ytterligare provtagningar och kartläggning, av grundvattnet och på fisk i Vänern utanför flottiljen, kommer att ske under hösten 2015. Höstens provtagningar ska ge mer kunskap om föroreningens utbredning och vilka åtgärder som kan behöva göras.

Flera myndigheter och aktörer, bland andra Länsstyrelsen, Lidköping kommun, Generalläkaren och Försvarsmakten, samverkar för att få fram ett så bra underlag som möjligt för att säkra miljön på och runt flygplatsen.