Gå direkt till Nyheten (Så ändras A-kassan och Fas-3)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så ändras A-kassan och Fas-3

Publicerad Thursday, 25 June 2015, 14:22 av Redaktionen

Den 16 juni röstade riksdagen igenom regeringens vårändringsbudget vilket innebär att tidigare kommunicerade arbetsmarknadspolitiska förslag i budgeten, bland annat traineejobb och utbildningskontrakt för unga, reformer som underlättar nyanländas etablering samt en höjning av taket i a-kassan, nu fullföljs. Regeringen har i dag tagit nästa steg för genomförandet av dessa reformer genom att bland annat besluta om ett flertal förordningar.

Regeringen har beslutat om ändringar av regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende bland annat Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket. Anslagen till myndigheterna ökas för att kunna genomföra de reformer som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2015 samt för att förbättra Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet.

Regeringen har i dag även beslutat om utfärdande av lagar och flertalet ändringar i förordningar på det arbetsmarknadspolitiska området som följer de förslag som regeringen presenterade i vårändringsbudgeten för 2015. Nedan är ett urval av dessa.

Traineejobb och utbildningskontrakt för unga Traineejobb införs inom välfärdssektorn och bristyrkesområden som en form av subventionerad anställning för arbetslösa unga. Anställningen ska kombineras med en yrkesutbildning inom området för anställningen. Traineejobben införs den 3 augusti 2015.

Utbildningskontrakt införs för arbetslösa unga mellan 20-24 år som saknar gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontrakt införs den 3 augusti 2015.

Nyanländas etablering Regeringen tillför medel under 2015 och ändrar ersättningen till kommuner för deltagare i utbildning i svenska för invandrare, sfi, under tiden de befinner sig i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på att bosättas i en kommun. Det är angeläget att nyanlända får möjlighet att delta i sfi under tiden de väntar på att påbörja sina etableringsinsatser. Bestämmelserna om ändrad ersättning till kommunerna träder i kraft den 1 augusti 2015 men tillämpas för alla som deltar från och med den 1 januari 2015.

Regeringen har beslutat om en förstärkning av de så kallade §37a-medlen med ytterligare 30 miljoner kronor. Satsningen riktas mot verksamhet i civila samhället och kommuner som syftar till att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att bland annat etableras i samhället.

Regeringen har även gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2015 bedriva ett pilotprojekt för att utveckla arbetsmetoder för att kartlägga nyanländas yrkeskompetens redan under tiden som de inväntar kommunplacering i anläggningsboenden. Arbetsförmedlingen ska ta fram verktyg för att snabbt identifiera de nyanländas utbildnings- och/eller yrkeserfarenhet, till exempel inom yrken med identifierat kompetensförsörjningsbehov. I uppdraget ingår även att ta fram ett sammanhållet informationspaket om vägar till arbete och studier för nyanlända.

Höjt tak i a-kassan Den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 680 kronor till 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna, vilket gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst. Efter 100 ersättningsdagar ska den högsta dagpenningen vara 760 kronor. Även grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag. Höjningarna träder i kraft den 7 september 2015.

Extratjänster och kunskapslyft inom fas 3 Extratjänster införs inom vissa delar av välfärdssektorn som en form av subventionerad anställning. Målgruppen är deltagare i fas 3. Särskilt anställningsstöd i form av extratjänster träder i kraft den 2 november 2015.

Det införs en möjlighet för deltagare i fas 3 att läsa kortare utbildningar (max 1 år) med bibehållet aktivitetsstöd inom ramen för kommunal vuxenutbildning, högskola, universitet, yrkeshögskola och folkhögskola. Kunskapslyft inom fas 3 träder i kraft den 3 augusti 2015.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
YRVING
Gäst
YRVING
25 June, 2015 03:54

Hmmm…100 dagar bara…men lite bättre än ingenting helt klart.

OveNordstrom
Gäst
OveNordstrom
25 June, 2015 04:19

Äntligen några positiva förslag för att minska de sociala skillnaderna! Tack V för detta!