Gå direkt till Nyheten (Höga betyg för personal vid Skaraborgs Sjukhus)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Höga betyg för personal vid Skaraborgs Sjukhus

Publicerad Monday, 06 July 2015, 12:35 av Redaktionen

sjukhuspersonalPatienter som söker sig till arbetsterapi och fysioterapi, röntgen och nuklearmedicin vid Skaraborgs Sjukhus upplever att de bemöts med respekt och att personalen är engagerad. Det visar resultatet av en ny undersökning som genomförts under våren.

– De goda resultaten beror på att vi har så engagerad personal med stort patientfokus, säger Liselotte Eriksson enhetschef för nuklearmedicin och IVC.

Undersökningen, som går under benämningen KUPP (kvalitet ur patientperspektiv), bygger på en modell där vårdkvalitén undersöks ur ett patientperspektiv och där patienternas preferenser respektive vårdsystemets resursstruktur ställs mot varandra.

I direkt anslutning till sitt besök fick patienterna besvara en rad påståenden och gradera dessa utifrån hur väl man instämde, men också utifrån hur stor betydelse man anser att de olika delarna har. Resultatet visar att patienterna värdesätter faktorer som bemötande, engagemang och god kvalitet allra högst.

sjukhuspersonal
Personal och enhetschefer vid Arbetsterapi och fysioterapi, röntgen/IVC och nuklearmedicin. Foto: Bild och Media

Över 99 procent av de tillfrågade patienterna vid arbetsterapi och fysioterapi samt nuklearmedicin anger att de bemötts med respekt. För röntgenverksamheten ligger samma siffra på 96,69 procent.

På påståendet om huruvida patienten upplevt personalen som engagerad är resultatet också mycket positivt. 97,54 procent av de tillfrågade vid arbetsterapi/fysioterapi upplever att personalen visat engagemang. 95,91 respektive 97,97 procent upplever samma sak vid röntgen och nuklearmedicin

– Vi känner oss väldigt stolta och vi har en bra verksamhet. Personalen gör ett fantastiskt jobb, konstaterar Eva-Lotta Johansson, enhetschef för arbetsterapi och fysioterapi vid Skaraborgs Sjukhus.

– Pressmeddelande