Gå direkt till Nyheten (Nedlagt sågverk i Värmland läcker dioxin till Vänern)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedlagt sågverk i Värmland läcker dioxin till Vänern

Publicerad Wednesday, 08 July 2015, 15:03 av Björn Smitterberg

venerbadare_08Mycket höga halter av dioxiner läcker från ett nedlagt sågverk vid Slottsbrosundet i Grums. Gifterna rinner ut i Vänern såväl som i grundvattnet i Grums.
Bl a drabbar det sik. Den fisken får inte lov att säljas när den fångats i Vänern, just för att höga halter av dioxin uppmätts flera gånger. Värdet är över det tillåtna.
Under vintern och våren har markundersökningsföretaget Tyréns gjort en undersökning av det nedlagda sågverket och hittat mycket starka koncentrat av gifter.Dioxin är samlingsnamnet på en grupp gifter som har samma effekt – det är mycket farliga. Vid Slottsbrosundet har man använt klorfenoler för impregnering. Klorfenoler bildar dioxin och har efter impregneringen spillts ut på marken. Värden på 2.600 gånger det lämpliga med klorfenol har uppmätts på platsen. Dioxinerna i vattnet vid sågverket har uppmätts till 350 gånger de lämpliga. Nu finns förslag att dioxinkällan skall åtgärdas, men Grums kommun har inte beslutat något än. På platsen har varningsskyltar dock satts upp.

Höga halter av dioxinspill ut i Vänern har även uppmätts på andra platser vid Vänerns stränder. Kålsäters sågverk i Säffle kommun är ett exempel. Här har undersökningarna visat att spillet troligen orsakat döden för hundar som sprungit i området.

Det finns mediauppgifter som rapporterar undersökningar av en rad olika dioxinkällor vid Vänern. Men insatser för att åtgärda problemen och stoppa det farliga spillets väg ut i vatten tar uppenbarligen lång tid.