Gå direkt till Nyheten (Gräsrotsfinansiering skall regleras)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Gräsrotsfinansiering skall regleras

Publicerad Thursday, 30 July 2015, 14:18 av Redaktionen

regeringen-ikonFinansinspektionen ska analysera gräsrotsfinansiering. Avsikten är att skapa regler för bl a information till dem som satsar pengar och ansvaret för informationen. Sådana regler finns i andra länder och stoppar oseriösa försök.Regeringen har i dag beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att analysera marknaden för gräsrotsfinansiering (crowdfunding), med fokus på aktie- och lånebaserad finansiering. Syftet är att öka kunskapen om finansieringsformen och förutsättningarna för en sund och hållbar utveckling.

– Med gräsrotsfinansiering utvecklas en ny kanal för företag och projekt att få finansiering. Det är en positiv utveckling som vi vill se hur den kan främjas för fortsatt framväxt. Vi vill också undersöka om investerare och konsumenterna får tillfredsställande information, så att deras intressen värnas, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I uppdraget ingår att kartlägga förekomsten av gräsrotsfinansiering i Sverige, särdragen i finansieringsformen, informationen till investerare och konsumenter och erfarenheterna från andra länder som infört reglering på området. Finansinspektionen ska även beskriva vilken tillsyn som finns inom området och en beskrivning av eventuella problem och, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att verksamheten ska kunna utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.

Gräsrotsfinansiering är en relativt ny och växande metod för att kanalisera medel från allmänheten till projekt och små och nystartade företag. Finansiering sker vanligen via webbaserade plattformar och i form av donationer, bidrag i utbyte mot en framtida belöning, investeringar i värdepapper och lån (s.k. peer-to-peer lending). Det är en global och starkt växande marknad. Några EU-länder har infört, eller tydliggjort, reglering för gräsrotsfinansiering (lån och aktiebaserade finansiering) och behovet av reglering har diskuterats på EU-nivå.