Gå direkt till Nyheten (Kombinerade arbete med doktorstudier)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kombinerade arbete med doktorstudier

Publicerad Monday, 14 March 2016, 16:04 av Redaktionen

Susanne-GustavssonChefsjuksköterskan Susanne Gustavsson vill ha ännu fler delaktiga patienter.
Susanne Gustavsson, boende i Lundsbrunn och chefsjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus, har framgångsrikt disputerat med avhandlingen Patient involvement in quality improvement. Hon visar att hälso- och sjukvården har allt att vinna på att involvera patienter när personalen arbetar med förbättringsprojekt.

Sedan 2009 har Susanne Gustavsson kombinerat sin ordinarie tjänst som chefsjuksköterska med doktorsstudier som industridoktorand vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hon har under studierna arbetat mycket tillsammans med forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI).

14 mars försvarade hon sin avhandling – med framgång.

-Jag hoppas med min forskning kunna bidra till en utvecklad syn på patientens roll i vården.

Att en ökad delaktighet av patienter i vården ger positiva effekter är ingenting nytt men i tidigare forskning är det främst delaktighet i just den egna vården och behandlingen som studerats, säger Susanne Gustavsson.

Hon har studerat patienter och närståendes involvering i gemensamt förbättringsarbete tillsammans med vårdpersonal, vilket inte gjorts i samma utsträckning. Därför blir hennes forskning ett bidrag både för praktiker och teoretiker.

Genom aktionsforskningen har det kommit fram resultat som Susanne Gustavsson tycker är mycket intressanta:
• Patientinvolvering bidrar till att stärka samarbete över organisationsgränser i vården.
• Det går lättare att ringa in förbättringsområden om patienter involveras. Vårdpersonalen missar mycket viktig information och patienternas bidrag är oerhört viktigt för att kunna skapa en säker, effektiv och hållbar vård.
• Att involvera patienter i förbättringsarbete leder till nya roller som medförbättrare både för patienten och för vårdpersonalen.

– Detta innebär en utvecklad relation mellan patient och vårdpersonal som är mer jämlik än den traditionella relationen, säger Susanne Gustavsson.