Gå direkt till Nyheten (Statistiskt: om handel och hushållens lån)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Statistiskt: om handel och hushållens lån

Publicerad Tuesday, 29 March 2016, 10:15 av Redaktionen

Handelsnettot -0,2 miljarder kronor i februari
Varuexporten uppgick under februari till 94,6 miljarder kronor och varuimporten till 94,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -0,2 miljarder kronor. Läs mer

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari
Försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i februari jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade. Läs mer

Tillväxttakten för hushållens lån oförändrad
I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med januari. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 328 miljarder kronor. Det är en ökning med 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Läs mer