Gå direkt till Nyheten (Debatt: NATO-avtalet handlar om administration!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: NATO-avtalet handlar om administration!

Publicerad Monday, 04 April 2016, 16:17 av Insändare

debatt-insikonSocialdemokraten Patrik Björck svarar här på frågor ställda av Vänsterpartiets Ove Nordström i en tidigare artikel i Lidköpingsnytt:
– Värdlandsstöd tillsammans med Nato är inte något nytt. Inför internationella övningar som genomförs i Sverige tecknas avtal om värdlandstöd för deltagande länder.Klicka här för att se Ove Nordströms artikel där frågorna ställdes.

– – –

Svar till Ove Nordström
Strategiskt viktigt samarbete
Det värdlandsavtal som nu läggs på riksdagens bord är en fortsättning på ett strategiskt viktigt samarbete. 25 länder i Europa har tecknat motsvarande avtal och den svenska processen har samordnats med Finland. Avtalet kommer att underlätta redan befintlig övningsverksamhet som bedrivs tillsammans med Nato eller länder inom Nato.
Det handlar om administrativa rutiner när det gäller tullar, försäkringar, skyddsobjekt, straff och skatter. Men det gäller också möjligheter att förbereda förmågan att “ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt”.
Värdlandsstöd tillsammans med Nato är inte något nytt. Inför internationella övningar som genomförs i Sverige tecknas avtal om värdlandstöd för deltagande länder. Tyvärr har processen varit lång och tidsödande då det inte funnits ett generellt ramavtal som reglerar bland annat tullfrihet, jurisdiktion och trafikförsäkringsfrågor. Att teckna ett värdlandsavtal skulle förenkla denna process avsevärt. Värdlandstöd tillämpas efter nationellt beslut i varje konkret fall.
I debatten kring värdlandsavtalet har det från olika håll rests ett antal farhågor kring vad det skulle innebära.
För det första har farhågan rests att det skulle innebära att Sverige lämnar den militära alliansfriheten, det är fel. Att byta säkerhetspolitiskt doktrin skulle innebära helt nya förutsättningar för säkerheten i vår del av Europa. Den stabilitet som byggts upp kring Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska val, den militära alliansfriheten, skulle rubbas. En sådan utveckling skulle dessutom få effekter för vår nära omvärld, inte minst för vårt grannland och nära samarbetspartner Finland. Ett medlemskap i Nato bryter den försvars- och säkerhetspolitiska balans och strategi som regeringen mot bakgrund av riksdagsbeslut nu arbetar med.
För det andra har det uttryckts farhågor att Sverige kommer att tvingas acceptera utplacering av kärnvapen på svenskt territorium, att Sverige tvingas acceptera permanenta Nato-baser och att straffimmunitet tillämpas för brott begångna i Sverige. Det är också fel och det finns inget i avtalet som medger detta.
Inte en enda uniform, stridsfordon, flygplan eller annat vapensystem kommer att komma in på svenskt territorium utan en inbjudan från Sveriges regering. Detta är grundläggande för hela värdlandsavtalet. Inte en enda övning genomförs utan svenskt regeringsbeslut, precis som det är idag. Detsamma gäller i kris eller krig; inget sker utan regerings- och riksdagsbeslut.
Patrik Björck Riksdagsledamot (S) Skaraborg