Gå direkt till Nyheten (Debatt: Trygga klassrum ger alla rätt att lära sig)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Trygga klassrum ger alla rätt att lära sig

Publicerad Wednesday, 13 April 2016, 11:30 av Insändare

debatt-insikonElever har rätt till arbetsro i skolan.
Det skriver Pär Johnson och Christer Nylander i en debattartikel märkt (L)

Stöket och oron i de svenska klassrummen fortsätter. Dagligen kommer rapporter om klassrumssituationer som gått över styr. Många klassrum är trygga och präglas av ett gott ordningsarbete, men det går inte att blunda för att många elevers skoltid fortfarande präglas av stök och otrygghet.

Svenska elevers kunskaper sjunker. Fler och fler, särskilt pojkar, har en svag läsförståelse. De sjunkande Pisaresultaten står sig även när man räknar bort elever med få år i svensk skola, enligt Skolverket. Bristen på studiero gör att alltför mycket av lärarnas tid upptas av att upprätthålla ordningen, hantera elever som kommer för sent eller som stör i klassrummet.

Mobiltelefoner och surfplattor har blivit en symbol för det stök och de problem som lärare och elever upplever idag. I en ny studie från Skolverket framgår det att 16 procent av Sveriges gymnasieelever störs av andra elevers mobilanvändning och att en tredjedel tycker att deras egen mobilanvändning tar tid och fokus från skolarbetet.

Debatten har kommit att handla om huruvida mobiler är ett störningsmoment eller ett komplement till undervisningen. Alla enheter med rätt program eller internetuppkoppling kan fylla ett syfte i undervisningen – om läraren har utformat lektionen så. Och alla enheter med internetuppkoppling kan användas på ett sätt som stör och distraherar – när de används utan att de fyller ett syfte i undervisningen.

Liberalerna och Alliansregeringen ville genom en ny skollag under sin tid i regeringen ge lärarna möjlighet att skapa trygghet och ordning i klassrummet. Lagen måste omfatta rätten att få bestämma när det är dags att lägga mobilen åt sidan, både i grundskolan och i gymnasieskolan.

För att åstadkomma trygghet krävs ett konkret stöd från regering och huvudmän ner till enskilda skolor och lärare. Politikerna måste helt enkelt våga ta ställning och backa upp de skolor och lärare som jobbar aktivt för trygghet.

I otrygga klassrum gäller den starkes rätt. I trygga klassrum däremot kan alla elever få möjlighet att lära sig. Därför måste det vara skolors rätt att upprätthålla ordning och reda – och skolpolitikers plikt att möjliggöra och backa upp detta. Allt annat är ett svek mot både elever och lärare.

Christer Nylander (L) Vice ordförande Utbildningsutskottet

Pär Johnson (L) Ordförande Liberalerna Lidköping och Skaraborg