Gå direkt till Nyheten (Specialisttandvård i storsatsning i Skövde)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Specialisttandvård i storsatsning i Skövde

Publicerad Wednesday, 20 April 2016, 14:43 av Redaktionen

I dag beslutade ägarutskottet i Västra Götalandsregionen att bygga ett nytt centrum för specialisttandvård i anslutning till Skaraborg Sjukhus Skövde. Investeringen beräknas uppgå till 246 miljoner kronor.

Hösten 2013 beslutade sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus (SkaS), tandvårdsstyrelsen och fastighetsnämnden att föreslå regionstyrelsen nominera nytt centrum för specialisttandvård. Det gemensamma arbetet resulterade i en förstudie som initierats för att:
1) möta behovet av lokaler för ett specialisttandvårdscentrum i Skaraborg som ett av fem specialistcentrum inom VGR, samt
2) ge förutsättningar för fortsatt upprustning och PCB-sanering av Skaraborgs sjukhus Skövde genom att frigöra tillräckliga ytor inom befintliga lokaler.

Folktandvårdens och SkaS bedömning är att lokaliseringen vid sjukhuset i Skövde ger de bästa vårdmässiga fördelarna för patienterna och särskilt för de patienter som är gemensamma mellan sjukvård och tandvård, men även för verksamheten ur ett medarbetarperspektiv. Ett komplett specialistcentrum är attraktivt för såväl patienter, personal och allmäntandläkare i närområdet som blivande specialister som ska välja utbildningsort.

Projektet innebär att Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras vilket ger utökad möjlighet till samordning till nytta för patienten. I och med samlokalisering i en nybyggnad kan lokaler av tillräcklig omfattning evakueras för att säkerställa upprustning och PCB-sanering.

Pressmeddelande