Gå direkt till Nyheten (Nytt från SCB idag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nytt från SCB idag

Publicerad Monday, 25 April 2016, 10:09 av Björn Smitterberg

Fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge för kvinnor http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/402608/

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 833 000 i mars 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 66 000 jämfört med mars 2015, varav 60 000 kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 406 000 och andelen arbetslösa till 7,7 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 149,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en något avtagande ökning av sysselsättningen medan arbetslösheten som uppgick till 7,1 procent inte längre minskar. Läs mer