Gå direkt till Nyheten (Debatt: Inrikesministern sviker!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Inrikesministern sviker!

Publicerad Saturday, 30 April 2016, 10:24 av Insändare

parti-moderat-Inrikesministern och regeringen sviker de svenska jägarna och sportskyttarna!
Det skriver moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden från Mariestad i en debattartikel.

Ygeman och regeringen sviker svenska jägare och sportskyttar
I höstas föreslog Europeiska Kommissionen ändringar i vapendirektivet. Syftet – att förhindra att terrorister ska kunna få tag i vapen – är viktigt i en tid med återkommande terrorattacker på europeisk mark. Tyvärr var förslaget slarvigt, hastigt framtaget och skulle i sitt ursprungsutförande få stora konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar, särskilt för dem som äger halvautomatiska vapen. Tack vare riksdagens justitieutskott har den svenska regeringen kunnat föra en linje gentemot EU. Kärnan i den svenska linjen handlar om att våra nuvarande regler för vapeninnehav fungerar bra och ska värnas i fortsatta förhandlingar om hur vapendirektivet ska ändras. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har dyrt och heligt lovat att stå upp för de svenska jägarna och sportskyttarna.
Frågan om Europeiska Kommissionens föreslagna ändringar i vapendirektivet har nu nått in i EU:s vindlande byråkrati. För närvarande diskuteras ändringarna i Ministerrådet. Den svenska regeringens representant i förhandlingarna har att förhålla sig till den svenska linjen, alltså den som regeringen förankrat med riksdagens stöd. Med tanke på detta blir jag mycket illa till mods, när jag läser protokollen från de möten som genomförts. Det visar sig att regeringens representant inte vänt sig mot flera av de förslag som har diskuterats och som skulle resultera i sämre villkor för svenska jägare. Utöver det har regeringens representant föreslagit olika förändringar i strid mot riksdagens beslut. Uppenbarligen följer regeringens representant inte regeringens instruktioner. Alternativt har regeringen, utan att informera riksdagen, gett representanten andra instruktioner. Det är mycket allvarligt.
Häromdagen debatterades vapendirektivet i riksdagen och jag ställde Anders Ygeman mot väggen i frågan. Han påstod då att protokollen var missvisande. Men ett protokoll är ett protokoll och jag kan bara utgå ifrån att offentliga handlingar från EU faktiskt stämmer, vilket lämnar ett mycket litet tolkningsutrymme. Anders Ygeman stod också svarslös inför min fråga om han ska se till att regeringens representant framgent ska förhålla sig till den svenska linjen. Därför måste jag ännu en gång ställa den centrala frågan: driver regeringen en annan vapenlinje än vad man har mandat till eller har regeringens representant gjort fel?  Och hur ska jägare och sportskyttar runtom i Sverige kunna lita på att regeringen faktiskt värnar deras intressen?
Sten Bergheden (m)
Landsbygdspolitisk talesperson
Skaraborg