Gå direkt till Nyheten (Domstolens beslut om bro i sin helhet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Domstolens beslut om bro i sin helhet

Publicerad Wednesday, 04 May 2016, 15:16 av Redaktionen

hisingsbroMark- och miljööverdomstolen har i dag – som Lidköpingsnytt berättade på förmiddagen, beslutat att Göteborgs kommuns förslag till “lågbro” över Göta älv bifallits av domstolen – vilket är tvärs emot önskan från sjöfartsnäringen och Vänerkommunerna. Den nya bron innebär, om dagens beslut står sig, att det blir en lägre bro än övriga och att den går att höja. Bilden är en dataanimation.Här är meddelandet från domstolen i sin helhet – meddelat på eftermiddagen:

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag i huvudsak fastställt mark- och miljödomstolens deldom genom vilket Göteborgs kommun beviljas till-stånd till vattenverksamhet innefattande bland annat byggandet av en ny bro över Göta älv enligt förslaget ”Arpeggio”.

Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till den ansökta vattenverksamheten den 15 september 2014. Syftet med ansökan är att möjliggöra byggandet av en ny bro över Göta älv. Göteborgs kommun har bedömt att nuvarande bro måste bytas ut
senast 2020. Den nya bron kommer att byggas med en lägre segelfri höjd än den befintliga bron.

hisingsbro

Mark- och miljödomstolens dom överklagades bland annat av ett flertal kommuner. Kommunerna framförde framför allt invändningar mot den nya brons utformning. De anförde att den nya lyftbron med sin tekniska utformning och låga segelfria höjd riskerade att påtagligt skada såväl riksintresset farleden Göta älv med berörda hamnar och riksintresset Vänernskärgården samt Vänern med öar och stränder.

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det med adekvata villkor finns förutsättningar att meddela tillstånd. Genom den av mark- och miljödomstolen föreskriva provisoriska föreskriften om broöppning tryggas riksintresset för kommunikation. Efter prövotiden ska Göteborgs kommun ge in förslag till hur broöppningar ska ske. Villkor om broöppning kan utifrån den kunskap som erhållits under prövotiden då komma att utformas på annat sätt för att minska påverkan på berörda riksintressen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är av avgörande betydelse att ett effektivt trafikledningssystem som innefattar samtliga trafikslag tas fram för att minska påverkan både på farleden och på den landbaserade trafiken.

Det av mark- och miljödomstolen meddelade verkställighetsförordnandet kvarstår. Domen får överklagas.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
misterT
Gäst
misterT
4 May, 2016 03:53

Snart är det bara Angeredsbron som man kan “segla” under:-)

Göran Mörby
Gäst
Göran Mörby
5 May, 2016 01:21

Finns bara ett att säga….idiotiska politiker i Göteborg. Mina från Lidköping kommer ej ut utan problem likaså Ghöteborg får vi aldrig se i Vänern mera.