Gå direkt till Nyheten (Debatt: Myndigheter upprättar lagar om ‘gode man’ godtyckligt!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Myndigheter upprättar lagar om ‘gode man’ godtyckligt!

Publicerad Thursday, 05 May 2016, 05:55 av Insändare

debatt-insikon– Nu får det vara nog!
Lillemor Holgersson i Lidköping har varit företrädare som såväl gode man som förvaltare åt flera som behövt denna hjälp och är starkt engagerad i FUB. Hon är kritisk till hur systemet övervakar detta och hur lagar tolkas på olika sätt, senast i fallet Lena i Skara som uppmärksammats i SvT efter att ha lurats.
– Min uppgift är att hjälpa – inte lura.

Nu får det vara nog!

Jag har haft uppdrag som godeman i många år jag har sett överförmyndaren som ett kontrollorgan som kollat mig som godeman.

Efter alla TV-inslag och insändare så blir jag rädd. Jag känner att huvudmannen är helt utlämnad.

Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ställer sig mycket kritiska till Överförmyndarverksamheternas roll om Lena som efter hjälp av sin boendestödschef trots avrådan från Överförmyndarnämnden polisanmälde sin gode man för att ha förskingrat 150.000.

Överförmyndarnämnden i Skövde oprofessionella, loja och upprörande uttalande kring varför sådant här fortfarande sker trots hårdare regleringar om redovisningsskyldighet är ett hårt slag i ansiktet på FUB:s medlemmar som har god man samt förvaltare. Riksförbundet FUB ser åter igen exempel på hur rättssäkerheten inte är garanterad för denna målgrupp, att myndigheter åter igen struntar i legalitetsprincipen och istället upprättar sina egna lagar och visar på godtycklighet.

”Det kan vara lättare att låta saker passera än att ständigt bråka man kanske inte lägger sig på en så noggrann nivå som man annars borde – annars kan man riskera att missta gode män”.

Det är inte längre talan om gode män vid förskingring utan uppenbart olämpliga ”dåliga män”. Dessa måste bort för att allmänheten ska återfå förtroendet för Överförmyndarnämnderna. Medvetna noggranna kontroller ska göras vid misstanke om förskingring eftersom det ingår i Överförmyndarens tillsynsuppdrag. Det går inte att missa att sjukersättning går till god mans konto eller att ett av huvudmannens konto är tömt. Kan Överförmyndaren inte ens se detta vid en anmälan utan istället godkänner gode mannens redovisning trots polisanmälan från boendestödschef så kan kompetensen hos Överförmyndaren ifrågasättas och skulle man jämföra Överförmyndaren med privatpersoner så skulle Överförmyndaren kallas för medbrottsling.

Var finns den rättsliga grunden?

Det är inte mitt uppdrag att lura människor. Mitt uppdrag är att hjälpa.

Med mitt uppdrag som godeman vill jag bevaka rätt sörja för person och förvalta egendom.

Lillemor Holgersson
Godeman, förvaltare,